Een optreden bijwonen

Doel

Krijg meer waardering voor kunst en andere culturele uitingen.

Omschrijving

Ga naar een toneelstuk, dansoptreden of ander cultureel evenement. Het mag ook een optreden zijn waar een jongere of een ander lid van de wijk bij betrokken is. Vraag zo mogelijk toestemming om de jongeren achter de schermen te laten rondleiden of te laten zien hoe ze te werk gaan, zodat ze meer leren over wat er allemaal bij een opvoering komt kijken. U kunt een gesprek met een van de artiesten over zijn/haar belevenissen in de kunstbranche regelen. Bespreek de gelijkenis van de talenten en geef aan wat de Heer wil dat we doen met de talenten die we gekregen hebben (zie Matteüs 5:14–29).

In planner opnemen

Leg verband met wat we leren

Informatiebronnen