Ontwikkel een artistieke vaardigheid

  • Een meisje tekent

Doel

Ontwikkel artistieke vaardigheden en krijg een betere verstandhouding met anderen.

Omschrijving

Vraag één of meerdere leden van de wijk of uit de buurt om de jongeren een artistieke vaardigheid of creatief talent bij te brengen, zoals breien, schilderen, timmeren, borduurwerk, houtsnijden enzovoort. U kunt bejaarden van de wijk of uit de buurt uitnodigen om mee te doen. Om meer onderling contact te bevorderen kunt u telkens één of twee jongeren bij een leerkracht indelen, gebaseerd op de interesses van de jongeren. Vraag de jongeren om iets met hun nieuwe vaardigheid te maken waar een ander wat aan heeft. Plan een activiteit waar de jongeren vertellen wat ze hebben gemaakt, zowel aan elkaar als aan degenen die hun de vaardigheid hebben aangeleerd.

In planner opnemen

Leg verband met wat we leren

Informatiebronnen