Een web van dankbaarheid

  • Youth playing web of gratitude game

Doel

De liefde en diensten van anderen in de klas, het quorum of de groep onderkennen.

Omschrijving

Laat de jongeren in een kring zitten. Laat een van hen een klos garen of een dun touw vasthouden. Laat die persoon vertellen voor welke eigenschap, belevenis of goede daad van iemand anders in de kring hij/zij dankbaar is. Hij/zij gooit de klos garen naar de persoon over wie hij/zij het heeft maar houdt het garen nog wel gedeeltelijk vast. De desbetreffende persoon doet hetzelfde en blijft het garen gedeeltelijk vasthouden. Ga daarmee door totdat er een web ontstaat en de groep aan elkaar verbonden is. Bespreek manieren waarop we door liefde en dienstbetoon één kunnen worden.

In planner opnemen