Պատրաստվել, Նշան բռնել, Կրակել

Նպատակը

Սովորել նպատակադրման և թիմային աշխատանքի սկզբունքները։

Նկարագրություն

Երիտասարդներին բաժանել զույգերի և յուրաքանչյուր խմբին տվեք մի քանի փոքրիկ գնդակներ (կամ ճմրթած թուղթ) և դույլ։ Հանձնարարեք երիտասարդներին մի քանի քայլ հեռավորությունից փորձեն նետել գնդակները դույլի մեջ և հաշիվ պահեն, թե քանի անգամ են հաջողել։ Ապա կրկին նույնը փորձեք զույգերից մեկին խնդրելով պահել դույլը և անհրաժեշտության դեպքում տեղաշարժել։ Այս խաղից երիտասարդները ի՞նչ սովորեցին նպատակների ձեռքբերման և միասին աշխատելու վերաբերյալ։

Ավելացնել ծրագրին

Կապել այն ամենի հետ, ինչը մենք սովորում ենք

Նյութեր