Հետևորդ և առաջնորդ

  • Youth with blindfolds on being led by other youth

Նպատակը

Զարգացրեք ղեկավարության և հաղորդակցման հմտություններ:

Նկարագրություն

Երկու հոգանոց թիմեր կազմեք: Թիմի անդամներից մեկը առաջնորդն է, իսկ մյուսը` հետևորդը: Հետևորդի աչքերը կապված են: Առաջնորդը տանում է հետևորդին խոչընդոտներով լի ուղով: Որոշ ժամանակից հետո, երիտասարդները փոխվում են դերերով և կրկնում դա:

Ի՞նչ զգացիք` հետևորդ լինելով: Ի՞նչ սովորեցին երիտասարդները առաջնորդելու մասին: Ի՞նչ սովորեցին նրանք հետևելու մասին: Ի՞նչ է այս միջոցառումը սովորեցնում նրանց առ Երկնային Հայր և Հիսուս Քրիստոս հավատք զարգացնելու մասին:

Ավելացնել ծրագրին

Կապել այն ամենի հետ, ինչը մենք սովորում ենք

Նյութեր