Je oplossingen laten drijven

Doel

Leer beginselen van samenwerken.

Omschrijving

Maak tweetallen of drietallen. Geef elk groepje tien rietjes en ruim een halve meter afplakband. Draag elk groepje op om een vlot voor muntjes te bouwen. Geef elk groepje vijf tot tien minuten om hun muntjes-dragende vlot te bouwen. Zeg dat ze niet van tevoren mogen uittesten of het vlot wel blijft drijven. De vlotten worden in een grote gootsteen of pan gelegd om ze te laten drijven. Laat de vlotten vijf minuten drijven en leg de muntjes er dan één voor één op. Het groepje van wie het vlot de meeste muntjes draagt zonder dat het zinkt of kapseist, is de winnaar.

Als alle groepjes de kans hebben gekregen om een vlot te bouwen en uit te testen, mogen ze nog een vlot bouwen. Elk groepje gebruikt dezelfde rietjes maar krijgt een nieuw stuk afplakband.

Stel na het spel vragen ter bespreking. Wat maakte het ontwerp van het vlot makkelijk of moeilijk? Wat gaf de doorslag toen jullie overlegden hoe jullie het vlot zouden bouwen? Functioneerde het tweede vlot beter dan het eerste? Zo ja, waarom? Kwamen jullie tijdens het ontwerpen van jullie vlot in de verleiding om te kijken hoe andere groepjes het deden? Wat heeft vlotten bouwen met samenwerking in het gezin, quorum of de klas te maken? Met welke beginselen en welk gedrag is het makkelijk om problemen in het gezin of de groep op te lossen?

In planner opnemen

Leg verband met wat we leren

Informatiebronnen