Zelfvertrouwen ontwikkelen

  • Een jongeman in de kerk

Doel

Krijg meer zelfvertrouwen op een bepaald gebied.

Omschrijving

Vraag de jongeren eigenschappen op te noemen die ze graag willen ontwikkelen, zodat ze in lichamelijk en geestelijk opzicht kunnen groeien. Laat alle jongeren een plan maken om vaardigheden te ontwikkelen en hun zwakheden te overwinnen met betrekking tot die eigenschappen. Laat de jongeren om de beurt aan het quorum of de klas vertellen wat ze aan zichzelf willen verbeteren. Vraag het quorum of de klas daarna om met ideeën te komen en suggesties te doen voor iedere persoon om zijn/haar doel te bereiken. Moedig hen aan en laat hen later verslag uitbrengen aan het quorum of de klas. U kunt enkele van de nieuwe en verbeterde eigenschappen en talenten in toekomstige jongerenactiviteiten verweven.

In planner opnemen