Պատրաստվածություն արտակարգ իրավիճակների համար և գոյատևման հմտություններ