2013 Дэлхий даяарх удирдагчдын сургалт

Санваараар дамжуулан гэр бүл болон сүмийг хүчирхэгжүүлэх нь

Энэхүү гарын авлагыг хэрхэн ашиглах вэ?

3:29 Татах

Маш чухал

Энэ видео бичлэгийг сүмийн байруудад үзүүлэхийн өмнө эхлээд комьпютертээ татаж авах хэрэгтэй. Татаж авахад тусламж хэрэгтэй

Хаах

Энэхүү гарын авлагыг хэрхэн ашиглах вэ?

Татаж авахад тусламж хэрэгтэй

Видео бичлэгийг татаж авах жижиг дунд том

Video Loading...