2013 Дэлхий даяарх удирдагчдын сургалт

Санваараар дамжуулан гэр бүл болон сүмийг хүчирхэгжүүлэх нь

Төгсгөл: Энэ бол Түүний ажил

5:21 Татах

Маш чухал

Энэ видео бичлэгийг сүмийн байруудад үзүүлэхийн өмнө эхлээд комьпютертээ татаж авах хэрэгтэй. Татаж авахад тусламж хэрэгтэй

Хаах

Төгсгөл: Энэ бол Түүний ажил

Татаж авахад тусламж хэрэгтэй

Видео бичлэгийг татаж авах жижиг дунд том

Video Loading...