2013 Pandaigdigang Pagsasanay sa Pamumuno

Pagpapatatag ng Pamilya at ng Simbahan sa pamamagitan ng Priesthood

Kilalanin at Mahalin ang mga Taong Iyong Pinaglilingkuran

1:50 I-download

Mahalaga

Bago ipalabas ang video na ito para talakayin sa klase, iminumungkahing i-download muna ang video sa inyong computer. Kailangan ng Tulong sa Pag-Download

Isara

Kilalanin at Mahalin ang mga Taong Iyong Pinaglilingkuran

Kailangan ng Tulong sa Pag-Download

I-download ang Video maliit katamtaman malaki

Video Loading...