Påskynda frälsningsarbetet

En gemensam ansträngning att omvända, behålla och aktivera

Församlingsråd och församlingens missionsledare

Under ledning av biskopen är församlingens rådsmedlemmar helt engagerade i att hjälpa undersökare och nya eller återvändande medlemmar att gå framåt. Församlingens missionsledare leder och samordnar detta arbete med heltidsmissionärerna.

Förbereda familjer för att ingå förbund - Församlingsråd

Hämta

Förbereda familjer för att ingå förbund - Församlingsråd

Hjälp med nerladdning

Ladda ner video Låg (360p) Mellan (720p) Hög (1080p)

Hjälpa nyomvända att utvecklas Församlingsrådet

Framsteg för nya och aktiverade medlemmar Församlingsrådet

Enade som medlemmar och missionärer Församlingsrådet

Arbetar tillsammans: Familjen Kane Församlingsrådet

Sök och ni skall finna Missionsledare i församlingen

Verka i församlingens mission Missionsledare i församlingen

Inbjuda alla att komma till Kristus Missionsledare i församlingen

Församlingens missionsledare i frälsningsarbetet Missionsledare i församlingen