Փրկության աշխատանքը արագացնելը

Միասնական ջանք՝ դարձի բերելու, պահելու և ակտիվացնելու ուղղությամբ

Ծխերի խորհուրդներ և ծխերի միսիաների ղեկավարներ

Եպիսկոպոսի ղեկավարության ներքո ծխի խորհրդի անդամները լիովին ընդգրկվում են աշխատանքի մեջ, օգնելով յուրաքանչյուր հետաքրքրվողի և նոր և վերադարձող անդամի առաջընթաց ապրել: Ծխի միսիայի ղեկավարը ուղղում և համակարգում է այդ ջանքերը լիաժամկետ միսիոներների հետ:

Ծխերի խորհուրդներ և ծխերի միսիաների ղեկավարներ

Բեռնավորել

Ծխերի խորհուրդներ և ծխերի միսիաների ղեկավարներ

Օգնություն

Բեռնել Փոքր (360p) Միջին (720p) Մեծ (1080p)

Օգնել նորադարձներին առաջընթաց ապրել Ծխի խորհուրդ

Նոր և վերադարձող անդամի առաջընթացը Ծխի խորհուրդ

Դա կախված է մեր բոլորից. Քլոուսոնների ընտանիքը Ծխի խորհուրդ

Աշխատել միասին. Քեյնի ընտանիքը Ծխի խորհուրդ

Միսիոներական աշխատանքը երիտասարդ ամուրիների հանձնախմբում Ծխի խորհուրդներ

Որոնեցէք եւ կգտնէք Ծխի միսիայի ղեկավար

Ծխի միսիայում ծառայելը Ծխի միսիայի ղեկավար

Հրավիրել բոլորին գալ դեպի Քրիստոսը Ծխի միսիայի ղեկավար

Ծխի միսիայի ղեկավարը փրկության աշխատանքի մեջ Ծխի միսիայի ղեկավար