Փրկության աշխատանքը արագացնելը

Միասնական ջանք՝ դարձի բերելու, պահելու և ակտիվացնելու ուղղությամբ

Փրկության աշխատանքը ծխում և ցցում

Բեռնավորել

Փրկության աշխատանքը ծխում և ցցում

Օգնություն

Բեռնել Փոքր (360p) Միջին (720p) Մեծ (1080p)

Hark, All Ye Nations

Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ

Երեց Լ. Թոմ Փերի

I’ll Go Where You Want Me to Go

Հրավիրելու մեր պարտականությունը

Խառը միսիոներական երգեր

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքեր

Կանչված ծառայելու