Påskynda frälsningsarbetet

En gemensam ansträngning att omvända, behålla och aktivera

Prästadömsledare

Stavspresidenter och biskopar har prästadömsnycklar som ger dem ansvaret för missionsarbetet i deras enheter. Missionspresidenter har nycklar för missionärer och omvändelsedop. När prästadömsnycklar utövas i enighet verkar ledare tillsammans och himlens krafter kan välsigna deras arbete.

Använda prästadömsnycklar i arbetet—Stavs- och missionspresidenter

Hämta

Använda prästadömsnycklar i arbetet—Stavs- och missionspresidenter

Hjälp med nerladdning

Ladda ner video Låg (360p) Mellan (720p) Hög (1080p)

Medlemmars missionsarbete Biskopen

Stärka prästadömets kvorum Högråd

Framsteg för nya och aktiverade medlemmar Biskopen

Verka med iver: Handla i Herrens tjänst

Prästadömsnycklar i enighet: En diskussion med äldste Neil L. Andersen Stavs- och missionspresidenter