Mempergegas Pekerjaan Keselamatan

Upaya Terpadu dalam Keinsafan, Retensi, dan Pengaktifan

Pemimpin Imamat

Para presiden pasak dan keuskupan menjalankan kunci-kunci imamat untuk pekerjaan misionaris di unit-unit mereka. Para presiden misi menjalankan kunci-kunci untuk misionaris dan pembaptisan orang insaf. Ketika kunci-kunci imamat dijalankan dalam keterpaduan, para pemimpin melayani bersama dan kuasa surga dapat memberkati pekerjaan mereka.

Pekerjaan Misionaris Anggota Uskup

Memperkuat Kuorum Imamat Dewan Tinggi

Kemajuan Anggota Baru dan yang Aktif Kembali Uskup

Dengan Bersemangat Terlibat: Bertindak dalam Pelayanan Tuhan

Kunci-Kunci Imamat dalam Persatuan: Diskusi dengan Penatua Neil L. Andersen Presiden Pasak dan Misi