A szabadítás munkájának meggyorsítása

Egységes törekvés a megtérésben, megtartásban és aktivizálásban

Papsági vezetők

A cövekelnökök és a püspökök kezében vannak a misszionáriusi munkához szükséges kulcsok az egységükben. A misszióelnökök kezében vannak a misszionáriusokhoz és a megtért keresztelésekhez szükséges kulcsok. Amikor a papsági kulcsokat egységben használják, a vezetők együtt szolgálnak és a menny hatalmai áldást hozhatnak a munkájukra.

Egyháztag misszionáriusi munka Püspök

A papsági kvórumok megerősítése Főtanács

Új és visszatérő egyháztagok fejlődése Püspök

Buzgón munkálkodva: Tettekkel az Úr szolgálatában

Papsági kulcsok egységben: Beszélgetés Neil L. Andersen elderrel Cövek- és misszióelnökök