Påskynda frälsningsarbetet

En gemensam ansträngning att omvända, behålla och aktivera

Medlemmar och missionärer

Ett ökande antal ungdomar har svarat på en profets kallelse, vilket har påskyndat tillväxten i missionsarbetet. Medlemmar och missionärer kan se sig själva i arbetet när de med glädje lever efter evangeliet och när de inbjuder andra att delta i aktiviteter, kyrkligt tjänande och vid andra tillfällen.

Vi gläds i Kristus

Kanhända ej uppå stormigt hav

Berätta om evangeliet

Vi är bröder

Missionärsinriktade

Så rikt har du välsignat mig

Prästadömsplikter: Predika evangeliet

Skördens Herre: Familjen Adams

Bär frukt och var uthållig: Familjen Dysert

Tron hos ungdomar: Familjen Ennis

Arbeta tillsammans som ett

Fokusera på frälsningsarbetet

Kallade och förberedda: Ungdomar i frälsningsarbetet