Փրկության աշխատանքը արագացնելը

Միասնական ջանք՝ դարձի բերելու, պահելու և ակտիվացնելու ուղղությամբ

Անդամեր և միսիոներներ

Անդամները և միսիոներները կարող են տեսնել իրենց աշխատանքի մեջ, եթե ուրախությամբ ապրեն ավետարանով և հրավիրեն ուրիշներին մասնակցել միջոցառումներին, Եկեղեցու ծառայություններին և այլ առիթների:

Անդամեր և միսիոներներ

Ավետարանով կիսվելը

Մենք եղբայրներ ենք

Միսիոներական մտահայացք

Because I Have Been Given Much

Քահանայության պարտականություն՝ քարոզել ավետարանը

Տիրոջ բերքահավաքը. Ադամսների ընտանիքը

Իր ուրույն ժամանակին. Ջեք Դայսարթ

Երիտասարդների հավատքը. Իննեսի ընտանիքը

Աշխատել միասին ինչպես մեկ անձ

Կենտրոնացած փրկության աշխատանքի վրա

Կանչված և պատրաստված՝ երիտասարդները փրկության աշխատանքում