เร่งงานแห่งความรอด

การทำงานเป็นหนึ่งเดียวในการเปลี่ยนใจเลื่อมใส การรักษาให้คงอยู่ และการทำให้แข็งขัน

วิสัยทัศน์ใหม่สำหรับงานแห่งความรอด

จำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของเยาวชนที่ตอบรับการเรียกของศาสดาพยากรณ์เร่งการเติบโตของงานเผยแผ่ศาสนา ในฐานะสมาชิกและผู้นำ เรามีโอกาสเดียวกันที่จะพบตนเองทำงานแห่งความรอดของพระผู้ช่วยให้รอด

วิสัยทัศน์ใหม่สำหรับงานแห่งความรอด

ดาวน์โหลด

วิสัยทัศน์ใหม่สำหรับงานแห่งความรอด

ช่วยในการดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดวีดีโอ Small (360p) Medium (720p) Large (1080p)

งานของเราและรัศมีภาพของเรา

ให้แสงของเจ้าส่องเช่นนั้น