Påskynda frälsningsarbetet

En gemensam ansträngning att omvända, behålla och aktivera

En ny vision för frälsningsverket

Ett ökande antal ungdomar har svarat på en profets kallelse, vilket har påskyndat tillväxten i missionsarbetet. Som medlemmar och ledare har vi samma tillfälle att finna oss själva i Frälsarens frälsningsverk.

En ny vision för frälsningsarbetet

Mitt verk och min härlighet

Låt ert ljus lysa