Het heilswerk bespoedigen

Bundeling van krachten in zendingswerk, behoud en heractivering

Een nieuwe visie op het heilswerk

Een toenemend aantal jongeren geeft gehoor aan de oproep van de profeet, waardoor de uitbreiding van het zendingswerk wordt bespoedigd. Als lid en als leidinggevende hebben wij dezelfde kans om deel te nemen aan het heilswerk van de Heer.

Een nieuwe visie op het heilswerk

Mijn werk en mijn heerlijkheid

Laat zo uw licht schijnen