Авралын ажлыг яаравчлуулах нь

Хөрвүүлэх, сүмд үлдээх, идэвхжүүлэх ажил дахь нэгдсэн хичээл зүтгэл

Авралын ажлын талаарх шинэ хэтийн зорилго

Бошиглогчийн дуудлагад хариулж буй өсвөр үеийнхний тоо өсөн нэмэгдэж байгаа нь номлолын ажлын өсөлтийг хурдасгаж байна. Гишүүд мөн удирдагчдын хувьд бидэнд ч гэсэн авралын ажил дахь өөрсдийн үүргээ олж мэдэх адилхан боломж байгаа.

Авралын ажлын талаарх шинэ хэтийн зорилго

Татах

Авралын ажлын талаарх шинэ хэтийн зорилго

Видео бичлэгийг татаж авах тусламж

Видео бичлэгийг татаж авах Жижиг (360p) Дунд (720p) Том (1080p)

Миний ажил мөн миний алдар суу

Та нарын гэрэл тийнхүү гэрэлтэг