Instruktioner för ledare: Hur man använder blanketterna för att skapa en plan för oberoende


De nya blanketterna Plan för oberoende och Biskopens guide till Plan för oberoende ersätter de nuvarande blanketterna Analys av behov och resurser och Needs and Resources Analysis Supplement. De nya blanketterna är avsedda att hjälpa biskopar och grenspresidenter att på ett bättre sätt tjäna dem som tar emot välfärdshjälp och leda dem längs vägen mot oberoende.

Biskopens guide till Plan för oberoende. Biskopar och grenspresidenter använder den här blanketten för att planera och följa välfärdshjälp och för att följa upp medlemmarnas personliga planer för oberoende.

Plan för oberoende. Medlemmar använder den här blanketten själva eller med hjälp av en mentor. Blanketten hjälper medlemmarna att bedöma sina behov, inkomster och utgifter; fastställa tillgängliga resurser; hitta sätt att tjäna i gengäld för den hjälp de får ta emot samt utveckla en egen plan för att bli mer oberoende.

Medlemmar som behöver hjälp upptäcks ofta av sina stödbröder och -systrar, andra medlemmar eller ledare i kyrkan, eller av biskopen. De kanske till och med själva ber biskopen om hjälp.

Biskopen träffar medlemmen som behöver hjälp för att samtala om utmaningarna han eller hon står inför. Biskopen kan sedan be en ledare eller annan mentor att hjälpa medlemmen fylla i blanketten Plan för oberoende. Genom att gå igenom den här planen kan biskopen bättre förstå hur han kan ge effektiv välfärdshjälp. Biskopen eller en tilldelad ledare följer regelbundet upp tillsammans med medlemmen för att samtala om ytterligare behov, bekymmer och framsteg som gjorts enligt planen.

Blanketter

Biskopens guide till Plan för oberoende (Ladda ner) (Visa i webbläsare)

Plan för oberoende (Ladda ner) (Visa i webbläsare)