Navodila za voditelje: Uporaba obrazcev načrta za samostojnost


Nova obrazca Načrt za samostojnost in Navodila škofu načrta za samostojnost nadomeščata obstoječa obrazca Analiza potreb in virov ter Priloga k analizi potreb in virov. Nova obrazca naj bi bila škofom in predsednikom vej v pomoč pri učinkovitejšem služenju tistim, ki so prejemniki dobrodelne pomoči, in pri vodenju slednjih po poti do samostojnosti.

Navodila škofu glede načrta za samostojnost. Škofje in predsedniki vej ta obrazec uporabljajo za načrtovanje in beleženje dobrodelne pomoči in spremljanje članovih osebnih načrtov za samostojnost.

Načrt za samostojnost. Člani ta obrazec uporabljajo sami ali s pomočjo mentorja. Obrazec je članom v pomoč pri oceni njihovih potreb, prihodkov in stroškov; pri navedbi razpoložljivih virov; pri navedbi možnosti služenja v zameno za prejeto pomoč; in tem, da napravijo lastni načrt za to, da bodo postali samostojnejši.

Kateri člani so v stiski, pogosto ugotovijo njihovi skrbni bratje in sestre, drugi člani Cerkve oziroma voditelji ali škof. Škofa lahko za pomoč prosijo tudi sami.

Škof se sestane s članom v stiski, zato da se pogovorita, s kakšnimi izzivi se sooča. Škof nato lahko prosi voditelja oziroma drugega mentorja, da članu pomaga izpolniti obrazec Načrt za samostojnost. Škof s pregledom tega načrta lahko bolje razume, kako poskrbeti za učinkovito dobrodelno pomoč. Škof oziroma dodeljeni voditelj člana redno spremlja zato, da se z njim pogovori o dodatnih potrebah, skrbeh in kako napreduje po načrtu.

Obrazca

Navodila škofu glede načrta za samostojnost (Naloži) (Pogled v brskalniku)

Naložite načrt za samostojnost (Naloži) (Pogled v brskalniku)