Inštrukcie pre vedúcich: Používanie formulárov pre Plán sebestačnosti


Nové formuláre Plán sebestačnosti a Návod pre biskupa k plánu sebestačnosti nahrádzajú súčasné formuláre Analýza potrieb a zdrojov a Príloha k analýze potrieb a zdrojov. Nové formuláre majú za úlohu pomôcť biskupom a prezidentom pobočiek slúžiť efektívnejšie tým, ktorí dostávajú pomoc v sociálnom zabezpečení a viesť ich po ceste k sebestačnosti.

Návod pre biskupa k plánu sebestačnosti. Biskupi a prezidenti pobočiek používajú tento formulár na plánovanie a udržiavanie si prehľadu o pomoci v sociálnom zabezpečení a aby mohli následne dohliadať na osobné plány členov na sebestačnosť.

Plán sebestačnosti. Členovia používajú tento formulár sami alebo s pomocou mentora. Tento formulár pomáha členom vyhodnotiť ich potreby, príjmy a výdavky; identifikovať dostupné zdroje; identifikovať službu, ktorú môžu ponúknuť na oplátku za získanú pomoc; a vytvoriť si svoj vlastný plán, aby sa stali sebestačnejšími.

Členovia v núdzi sa často nájdu prostredníctvom ich slúžiacich bratov a sestier, iných členov alebo vedúcich Cirkvi alebo biskupa. Môžu dokonca vyhľadať pomoc biskupa aj sami.

Biskup sa stretne s členom v núdzi, aby sa porozprávali o ťažkostiach, ktorým on alebo ona čelí. Biskup môže potom požiadať vedúceho alebo iného mentora, aby pomohol členovi vyplniť formulár Plán sebestačnosti. Preskúmaním tohto plánu môže biskup lepšie rozumieť tomu, ako poskytnúť efektívnu pomoc v sociálnom zabezpečení. Biskup alebo pridelený vedúci sa pravidelne s členom stretávajú, aby prediskutovali dodatočné potreby, starosti a pokrok v tomto pláne.

formuláre

Návod pre biskupa k Plánu sebestačnosti

Plán sebestačnosti