Instruksjoner for ledere: Bruk av skjemaene Plan for selvhjulpenhet


De nye skjemaene Plan for selvhjulpenhet og Biskopens veiledning til plan for selvhjulpenhet erstatter gjeldende skjemaer for Analyse av behov og ressurser og Analyse av behov og ressurser, supplement. De nye skjemaene ble opprettet for å hjelpe biskoper og grenspresidenter til å mer effektivt hjelpe dem som mottar velferdshjelp, og hjelpe dem langs veien til selvhjulpenhet.

Biskopens veiledning til plan for selvhjulpenhet. Biskoper og grenspresidenter bruker dette skjemaet for å planlegge og ha oversikt over velferdshjelp, og for å følge opp medlemmers personlige planer for selvhjulpenhet.

Plan for selvhjulpenhet. Medlemmer bruker dette skjemaet på egenhånd eller med hjelp fra en mentor. Skjemaene hjelper medlemmer å vurdere sine behov, inntekter og utgifter, identifisere tjeneste de kan gi til gjengjeld for hjelpen de mottok, og utvikle sin egen plan for å bli mer selvhjulpen.

Medlemmer som trenger støtte blir ofte identifisert av sine omsorgsbrødre og -søstre, andre medlemmer og ledere i Kirken eller biskopen. De kan til og med selv søke hjelp fra biskopen.

Biskopen møter med medlemmet som trenger støtte for å drøfte hvilke utfordringer han eller hun har. Biskopen kan deretter be en leder eller en annen mentor om å hjelpe medlemmet å fylle ut skjemaet Plan for selvhjulpenhet. Ved å gjennomgå denne planen, kan biskopen få en bedre forståelse av hvordan han kan gi effektiv velferdshjelp. Biskopen eller en utpekt leder følger opp med medlemmet regelmessig for å drøfte flere behov, bekymringer og fremgang i henhold til planen.

Skjemaer

Biskopens veiledning til plan for selvhjulpenhet

Last ned Plan for selvhjulpenhet