Ohjeita johtohenkilöille: Kuinka käytän omavaraisuussuunnitelmalomakkeita


Uudet lomakkeet, Omavaraisuussuunnitelma ja Omavaraisuussuunnitelma – piispan opas, korvaavat nykyiset lomakkeet, Tarve- ja resurssikartoitus sekä Needs and Resources Analysis Supplement [Tarve- ja resurssikartoituksen lisälomake]. Uusien lomakkeiden on tarkoitus auttaa piispoja ja seurakunnanjohtajia palvelemaan tehokkaammin niitä, jotka saavat huoltotyöapua, ja johtamaan heitä tiellä omavaraisuuteen.

Omavaraisuussuunnitelma – piispan opas. Piispat ja seurakunnanjohtajat käyttävät tätä lomaketta suunnitellakseen ja seuratakseen huoltotyöapua sekä seuratakseen jäsenten henkilökohtaisia omavaraisuussuunnitelmia.

Omavaraisuussuunnitelma. Jäsenet käyttävät tätä lomaketta omin neuvoin tai jonkun ohjaajan avustuksella. Lomake auttaa jäseniä määrittämään tarpeitaan, tulojaan ja kulujaan, ottamaan selvää käytettävissä olevista voimavaroista, huomaamaan, kuinka he voivat kiitokseksi palvella saamansa avun johdosta, ja tekemään oman suunnitelmansa tulla omavaraisemmiksi.

Apua tarvitsevat jäsenet löytyvät usein heidän palvelutyöveljiensä ja -sisartensa, muiden kirkon jäsenten tai johtohenkilöiden tai piispan ansiosta. Jäsenet saattavat myös itse pyytää apua piispalta.

Piispa tapaa apua tarvitsevan jäsenen keskustellakseen tämän kohtaamista haasteista. Piispa voi sitten pyytää jotakuta johtohenkilöä tai muuta ohjaajaa auttamaan jäsentä omavaraisuussuunnitelmalomakkeen täyttämisessä. Käymällä läpi tämän suunnitelman piispa voi saada selkeämmän käsityksen siitä, kuinka antaa tehokasta huoltotyöapua. Piispa tai tehtävän saanut johtohenkilö seuraa säännöllisesti jäsenen edistymistä keskustellakseen uusista tarpeista tai huolenaiheista sekä suunnitelman edistymisestä.

Lomakkeet

Omavaraisuussuunnitelma – piispan opas

Lataa Omavaraisuussuunnitelma