Pokyny pro vedoucí – používání formulářů týkajících se plánu pro dosažení soběstačnosti


Nové formuláře Plán pro dosažení soběstačnosti a Biskupův průvodce k plánu pro dosažení soběstačnosti nahrazují stávající formuláře Rozbor potřeb, možností a zdrojů a Doplněk k rozboru potřeb, možností a zdrojů. Nové formuláře byly navrženy tak, aby pomohly biskupům a presidentům odboček efektivněji sloužit těm, kteří získávají pomoc v oblasti sociální péče, a vést je na cestě k dosažení soběstačnosti.

Biskupův průvodce k plánu pro dosažení soběstačnosti. Biskupové a presidenti odboček používají tento formulář k tomu, aby plánovali a sledovali pomoc poskytovanou v oblasti sociální péče a aby sledovali pokrok v osobním plánu dotyčných členů pro dosažení soběstačnosti.

Plán pro dosažení soběstačnosti. Členové používají tento formulář buď sami, nebo s pomocí mentora. Tento formulář pomáhá členům zhodnotit jejich potřeby, příjmy a výdaje; určit dostupné zdroje; určit službu, kterou mohou poskytnout na oplátku za přijatou pomoc; a vytvořit si vlastní plán pro dosažení větší soběstačnosti.

O tom, že členové potřebují pomoc, se často dozvídají bratři a sestry, kteří je mají na starost v rámci pastýřské služby, ostatní členové či vedoucí Církve nebo biskup. Někdy se stane, že potřební členové vyhledají biskupa sami.

Biskup se s potřebným členem setkává, aby s ním probral, jakým těžkostem a výzvám čelí. Poté může biskup požádat některého vedoucího nebo mentora, aby členovi pomohl vyplnit formulář Plán pro dosažení soběstačnosti. Biskup tento plán prochází, aby mohl lépe porozumět tomu, jak efektivně poskytnout sociální péči. Biskup nebo pověřený vedoucí se s členem pravidelně schází, aby s ním procházel jeho další potřeby, otázky a pokrok v naplňování plánu.

Formuláře

Biskupův průvodce k plánu pro dosažení soběstačnosti (Stáhnout) (Zobrazit v prohlížeči)

Plán pro dosažení soběstačnosti (Stáhnout) (Zobrazit v prohlížeči)