Među nama postoje tri velike potrebe. Mnogi nemaju sposobnost »da pribave duhovne i vremenite potrepštine za život za sebe i obitelj« (Handbook 2: Administering the Church [2010.], 6.1.1). Naši suvremeni proroci su savjetovali: »Samodostatnost je proizvod našeg rada i podržava sve druge humanitarne aktivnosti… ‘Trebamo raditi za ono što nam je potrebno. Trebamo biti samodostatni i neovisni. Spasenje se ne može steći ni na koji drugi način’« (Thomas S. Monson [citira Mariona G. Romneyja], »Guiding Principles of Personal and Family Welfare«, Ensign, rujan 1986., 3).

Sljedeći koraci koji se nude kroz Službe za samodostatnost mogu vam pomoći na vašem putu do duhovne i vremenite samodostatnosti.

 

1. Procjeniti svoje potrebe

Postaviti cilj o visini prihoda koji će mi omogućiti samodostatnost te ciljeve u svezi s duhovnom samodostatnošću.

 

2. Odabrati svoj put

Odlučiti na koji ću način postati samodostatan.
 

 

3. Pridružiti se skupini

Razviti duhovne navike i praktične vještine u 90 dana:

- pokrenuti i razviti poslovanje,
- pronaći bolji posao ili
- ustanoviti koje su mi vještine potrebne te osmisliti plan za obrazovanje.

 

4. Nastaviti djelovati

- Nastaviti raditi da bi postao samodostatan.
- Služiti drugima i pomoći im napredovati.