Tilrettelegging for en gruppe


Hvorfor din rolle har betydning

Takk for at du er villig til å tjene som en tilrettelegger. Din innsats for å innby Den hellige ånd og å hjelpe gruppens medlemmer, vil ha stor innflytelse på den enkelte deltakers opplevelse. Du vil oppleve at deltakernes liv endres ettersom de søker, lytter og følger Den hellige ånds veiledning i å bli mer åndelig og timelig selvhjulpen.

Hva gjør gruppens medlemmer?

Når de deltar på møter, forplikter gruppens medlemmer seg til å handle. De lærer og øver på de tingene som vil lede til selvhjulpenhet. De forplikter seg, hjelper hverandre å holde forpliktelsene, og rapporterer om sin fremgang. Fordi gruppen fungerer som et råd, er det viktig at medlemmer deltar på møter regelmessig og presis.

Hva gjør en tilrettelegger?

Din oppgave er å hjelpe gruppemedlemmene å lære å bli mer selvhjulpne. Tilretteleggere er ikke eksperter innen forretningsdrift, arbeidsformidling, utdannelse, eller undervisning. Du skal ikke lede eller undervise gruppen. Du hjelper ganske enkelt gruppen å følge materiellet akkurat som det er skrevet. En spesialist på selvhjulpenhet tilrettelegger vanligvis gruppemøter, men gruppens medlemmer kan også bli bedt om å tilrettelegge etter noen uker om nødvendig.

Bruk de fem nøklene til vellykkede møter

Innby Ånden, inviter gruppens medlemmer til å søke Ånden.

 • Hjelp gruppens medlemmer å utøve tro ettersom de lærer og handler.
 • Ta konkrete skritt hver uke for å innby Ånden.

Fokuser på forpliktelser, handling og resultater.

 • Hjelp gruppens medlemmer å holde hverandre ansvarlige.
 • Feir ukentlig suksess og fokuser på resultater.

Stol på materiellet og følg trinnene.

 • Sitt ned sammen med gruppen, ikke stå, ikke hold foredrag.
 • La gruppens medlemmer stå for snakkingen og svar på spørsmålene. Det er stor kraft i gruppen, la de hjelpe hverandre.
 • Skap et trygt miljø der alle kan lære fra både fiaskoer og suksesser.
 • Hjelp de som har vanskeligheter med å lese, og de som har språkproblemer.
 • Forbered gruppemedlemmer som kan, til å bli tilretteleggere. Tildel dem å lede enkelte deler. De kan tilrettelegge møtet hvis du er fraværende.

Hold rede på tiden.

 • Oppmunter medlemmer til å komme 10 minutter før møtet begynner. Begynn møtet presis. Forvent, og gi ros til de som kommer presis.
 • Be noen sette på alarmen på telefon, eller en annen tilgjengelig klokke, for hver del av møtet.
 • Unngå lange historier, argumentasjon, eller usaklige meningsytringer.
 • Sett alltid av tid på slutten til overveielse og forpliktelse.

Tilfør energi.

 • Gi ros når noen holder forpliktelser.
 • Vis glede når gruppens medlemmer rapporterer om fremgang eller har gjort vanskelige ting.
 • Få alle til å reise seg flere ganger i løpet av møtet for å gjøre forskjellige gruppeaktiviteter, for eksempel "hurtigpraksis".
 • Hjelp alle til å delta. Ikke la en person dominere.

 

Håndbøker