Centri za samodostatnosti


Što su centri za samodostatnost?

Centri za samodostatnost nude pristup internetu, savjetovanje i druge korisne izvore onima koji traže posao, samozaposlenima i budućim studentima. Okol uspostavlja centre za samodostatnost u crkvenim zgradama; u njima radi osoblje koje čine misionari i volonteri. Centar za samodostatnost može dijeliti mjesto s postojećim centrom za obiteljsku povijest.

Ponuđene usluge

Centri za samodostanost su izvor dostupan okolima i okruzima. Kada član Crkve nije samodostatan, biskup i vijeće odjela mogu uputiti njega ili nju u centar za samodostatnost. Ovi su centri mjesta na kojima misionari povratnici, nezaposleni ili podzaposlani članovi i drugi koji se muče sa samodostatnošću mogu primiti pomoć.

Centri su također izvor za zborove i Potporna društva koji blisko surađuju s članovima koji se muče sa samodostatnošću. Članovi u centrima primaju usmjerenje koje će im pomoći naučiti praktične korake da bi postali samodostatni, kao i nauke samodostatnosti.

Centri za samodostatnost nude usluge o temama poput:

  • Kako započeti poslovanje ili ga razviti
  • Kako pronaći zaposlenje
  • Kako steći dobro obrazovanje
  • Osobno savjetovanje
  • Prilike za umrežavanje