Mitä piispa tekee?

Piispat johtavat ja koordinoivat seurakunnan omavaraisuusponnisteluja seurakuntaneuvoston avulla. Heidän tehtäviinsä kuuluu erityisesti seuraavaa:

 1. Opettaa seurakunnan jäsenille omavaraisuuden periaatteita.
 2. Johtaa omavaraisuusponnisteluja seurakuntaneuvoston avulla:
  • etsien ja ottaen nimeltä selville kaikki jäsenet, jotka eivät kykene huolehtimaan kaikista elämänsä ajallisista ja hengellisistä perustarpeista
  • päivittäen neljännesvuosittain Aikuisten jäsenten omavaraisuusraportin sivustolla leader.ChurchofJesusChrist.org
  • tarjoten koorumien ja apujärjestöjen johtohenkilöiden välityksellä tukea, ohjaajia ja apua sitä tarvitseville.
 3. Kehottaa avun tarpeessa olevia suorittamaan Polkuni kohti omavaraisuutta -arvioinnin ja liittymään omavaraisuusryhmään sekä seurata heidän edistymistään säännöllisesti.
 4. Kutsua seurakunnan omavaraisuusasiantuntijoita avustamaan ryhmiä tarpeen mukaan.
 5. Pitää puhutteluja jatkuvan koulutusrahaston lainojen hyväksymistä varten (ks. srs.ChurchofJesusChrist.org/loans).
 6. Käydä läpi seurakunnan omavaraisuuden edistymisraportit sekä jatkuvan koulutusrahaston lainaraportit ja toimia niiden pohjalta. Piispat eivät saa olla tekemisissä jatkuvan koulutusrahaston lainojen takaisinperinnän kanssa.
 7. Pyytää tarvittaessa lisäapua vaarnan omavaraisuuskomitealta.

Kuinka voin käyttää Polkuni kohti omavaraisuutta -kirjasta kahdenkeskisessä tapaamisessa?

Ennen henkilön tapaamista:

Tapaamisen aikana:

 • Tervehdi tapaamiseen tullutta henkilöä lämpimästi. Ota selville, mitä hän on yrittänyt tehdä tullakseen omavaraiseksi.
 • Merkitse muistiin hänen koko nimensä ja syntymäpäivänsä (päivä ja kuukausi, ei vuotta). Mene tapaamisen jälkeen sivulle srs.ChurchofJesusChrist.org/report ja rekisteröi hänet annettujen ohjeiden mukaan.
 • Käytämme Polkuni kohti omavaraisuutta -kirjasta auttaaksemme sinua etenemään polullasi kohti omavaraisuutta.
 • Noudata kirjasessa olevaa aineistoa.