Stockholms tempel, Sverige

Ytterligare information

Släktnamnkort

Förrättningar för släktnamn ska utföras i rätt ordningsföljd: dop, konfirmation, ordination till melkisedekska prästadömet (män), inledande, begåvning och sedan besegling. Se till att avsätta tillräckligt med tid så att du hinner utföra alla planerade förrättningar under ditt besök. Ring templet för ytterligare hjälp eller information.

Milstolpar

  • 1 april 1981Tillkännagivet
  • 17 mars 1984Första spadtaget
  • 2 juli 1985Invigt — invigningsbön