Maeva ia Iesu Mesia i roto i tō ’oe orara’aMāta’ita’i i te ’āmuira’a rahi nō ’Ātopa 2023Ha’apurorora’a ti’aiho, i te 30 nō Tetepa ē i te 1 nō ’Ātopa
NaNMahanaNaNHoraNaNMinutiNaNTetoni
Vaira’a buka