A Personal Witness: Part 1
    Footnotes

    A Personal Witness: Part 1

    Starší Holland vyzývá všechny učitele, aby často vydávali svědectví, obzvláště když jsou k tomu nabádáni, a aby usilovali o poznání pravdy prostřednictvím půstu a modlitby.