Mládež
Vedení bezpečne domov


Vedení bezpečne domov

Príhovor prezidenta Thomasa S. Monsona na Generálnej konferencii, október 2014