Энх амгалангийн Ханхүү: Есүс Христээр дамжуулан өнө удаан үргэлжлэх амар амгаланг олно уу
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

Энх амгалангийн Ханхүү: Есүс Христээр дамжуулан өнө удаан үргэлжлэх амар амгаланг олно уу

Есүс Христийн тухай илүү сайн судалснаар энэ түгшүүртэй дэлхийд амар амгаланг олно уу. Христийн амилсны энэ баяраар #PRINCEofPEACE-ээс амар амгалангийн зарчмуудад суралцана уу. Эхлэхийн тулд Mormon.org руу зочлоорой.