Миний хаанчлал бол энэ ертөнцийнх биш
Зүүлт тайлбар

Hide Footnotes

Сэдэв

Миний хаанчлал бол энэ ертөнцийнх биш

Есүсийг ташуурдаж, доромжилж, цовдлов. Түүний дагалдагчид гашуудаж, гурав дахь хоногт нь хоосон булш олов. Бурханы Хүү үхлийн хүлээсийг тасдаж, Тэнгэр дэх Эцэгтээ дээшлэн одов. -Христийн амилсны баяр 2-р хэсэг