Tanulmányi segédletek
Rövidítések
Lábjegyzetek

Hide Footnotes

Megjelenítési stílus

Rövidítések

Ószövetség

1 Móz.

Mózes 1. könyve

2 Móz.

Mózes 2. könyve

3 Móz.

Mózes 3. könyve

4 Móz.

Mózes 4. könyve

5 Móz.

Mózes 5. könyve

Józs.

Józsué könyve

Bír.

Bírák könyve

Ruth

Ruth könyve

1 Sám.

Sámuel 1. könyve

2 Sám.

Sámuel 2. könyve

1 Kir.

Királyok 1. könyve

2 Kir.

Királyok 2. könyve

1 Krón.

Krónika 1. könyve

2 Krón.

Krónika 2. könyve

Ezsdr.

Ezsdrás könyve

Nehém.

Nehémiás könyve

Eszt.

Eszter könyve

Jób

Jób könyve

Zsolt.

Zsoltárok

Péld.

Példabeszédek

Préd.

A Prédikátor könyve

Én.

Énekek Éneke

Ésa.

Ésaiás próféta könyve

Jer.

Jeremiás próféta könyve

Sir.

Jeremiás siralmai

Ezék.

Ezékiel próféta könyve

Dán.

Dániel próféta könyve

Hós.

Hóseás próféta könyve

Jóel

Jóel próféta könyve

Ámós

Ámós próféta könyve

Abd.

Abdiás próféta könyve

Jón.

Jónás próféta könyve

Mik.

Mikeás próféta könyve

Náh.

Náhum próféta könyve

Hab.

Habakuk próféta könyve

Sof.

Sofóniás próféta könyve

Agg.

Aggeus próféta könyve

Zak.

Zakariás próféta könyve

Mal.

Malakiás próféta könyve

Újszövetség

Mát.

Máté Evangéliuma

Márk

Márk Evangéliuma

Luk.

Lukács Evangéliuma

Ján.

János Evangéliuma

Csel.

Az Apostolok Cselekedetei

Róm.

Pál levele a Rómabeliekhez

1 Kor.

Pál első levele a Korinthusbeliekhez

2 Kor.

Pál második levele a Korinthusbeliekhez

Gal.

Pál levele a Galátziabeliekhez

Eféz.

Pál levele az Efézusbeliekhez

Fil.

Pál levele a Filippibeliekhez

Kol.

Pál levele a Kolossébeliekhez

1 Thess.

Pál első levele a Thessalonikabeliekhez

2 Thess.

Pál második levele a Thessalonikabeliekhez

1 Tim.

Pál első levele Timótheushoz

2 Tim.

Pál második levele Timótheushoz

Tit.

Pál levele Titushoz

Filem.

Pál levele Filemonhoz

Zsid.

A zsidókhoz írt levél

Jak.

Jakab Apostol levele

1 Pét.

Péter Apostol első levele

2 Pét.

Péter Apostol második levele

1 Ján.

János Apostol első levele

2 Ján.

János Apostol második levele

3 Ján.

János Apostol harmadik levele

Júd.

Júdás Apostol levele

Jel.

János Apostol mennyei jelenésekről való könyve

A Mormon könyve

1 Ne.

Nefi első könyve

2 Ne.

Nefi második könyve

Jákób

Jákób könyve

Énós

Énós könyve

Járom

Járom könyve

Omni

Omni könyve

MSz

Mormon szavai

Móziás

Móziás könyve

Alma

Alma könyve

Hél.

Hélamán könyve

3 Ne.

Harmadik Nefi

4 Ne.

Negyedik Nefi

Morm.

Mormon könyve

Ether

Ether könyve

Moró.

Moróni könyve

A Tan és a szövetségek

T&Sz

A Tan és a szövetségek

1 HNy

1. Hivatalos nyilatkozat

2 HNy

2. Hivatalos nyilatkozat

Nagyértékű gyöngy

Móz.

Mózes

Ábr.

Ábrahám

JS–M

Joseph Smith – Máté

JST

Joseph Smith története

Hit.

A Hittételek

Egyéb rövidítések és magyraázatok

KSZ

Kalauz a szentírásokhoz

JSF

Joseph Smith fordítás

HÉB.

Más fordítási változat héberről

GR

Más fordítási változat görögről

ÚM.

Kifejezések vagy bonyolult szerkezetek magyarázata

VAGY

Jelzi, hogy más szavak következnek, melyek érthetőbbé teszik az archaikus kifejezések jelentését.