Lyhenteet
  Footnotes

  Lyhenteet

  Vanha testamentti

  1. Moos.

  Ensimmäinen Mooseksen kirja

  2. Moos.

  Toinen Mooseksen kirja

  3. Moos.

  Kolmas Mooseksen kirja

  4. Moos.

  Neljäs Mooseksen kirja

  5. Moos.

  Viides Mooseksen kirja

  Joos.

  Joosuan kirja

  Tuom.

  Tuomarien kirja

  Ruut

  Ruutin kirja

  1. Sam.

  Ensimmäinen Samuelin kirja

  2. Sam.

  Toinen Samuelin kirja

  1. Kun.

  Ensimmäinen kuninkaiden kirja

  2. Kun.

  Toinen kuninkaiden kirja

  1. Aik.

  Ensimmäinen aikakirja

  2. Aik.

  Toinen aikakirja

  Esra

  Esran kirja

  Neh.

  Nehemian kirja

  Est.

  Esterin kirja

  Job

  Jobin kirja

  Ps.

  Psalmien kirja

  Sananl.

  Sananlaskujen kirja

  Saarn.

  Saarnaajan kirja

  Laul. l.

  Laulujen laulu

  Jes.

  Jesajan kirja

  Jer.

  Jeremian kirja

  Valit.

  Valitusvirret

  Hes.

  Hesekielin kirja

  Dan.

  Danielin kirja

  Hoos.

  Hoosean kirja

  Joel

  Joelin kirja

  Aam.

  Aamoksen kirja

  Ob.

  Obadjan kirja

  Joona

  Joonan kirja

  Miika

  Miikan kirja

  Nah.

  Nahumin kirja

  Hab.

  Habakukin kirja

  Sef.

  Sefanjan kirja

  Hagg.

  Haggain kirja

  Sak.

  Sakarjan kirja

  Mal.

  Malakian kirja

  Uusi testamentti

  Matt.

  Evankeliumi Matteuksen mukaan

  Mark.

  Evankeliumi Markuksen mukaan

  Luuk.

  Evankeliumi Luukkaan mukaan

  Joh.

  Evankeliumi Johanneksen mukaan

  Ap. t.

  Apostolien teot

  Room.

  Kirje roomalaisille

  1. Kor.

  Ensimmäinen kirje korinttilaisille

  2. Kor.

  Toinen kirje korinttilaisille

  Gal.

  Kirje galatalaisille

  Ef.

  Kirje efesolaisille

  Fil.

  Kirje filippiläisille

  Kol.

  Kirje kolossalaisille

  1. Tess.

  Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille

  2. Tess.

  Toinen kirje tessalonikalaisille

  1. Tim.

  Ensimmäinen kirje Timoteukselle

  2. Tim.

  Toinen kirje Timoteukselle

  Tit.

  Kirje Titukselle

  Filem.

  Kirje Filemonille

  Hepr.

  Kirje heprealaisille

  Jaak.

  Jaakobin kirje

  1. Piet.

  Ensimmäinen Pietarin kirje

  2. Piet.

  Toinen Pietarin kirje

  1. Joh.

  Ensimmäinen Johanneksen kirje

  2. Joh.

  Toinen Johanneksen kirje

  3. Joh.

  Kolmas Johanneksen kirje

  Juud.

  Juudaksen kirje

  Ilm.

  Johanneksen ilmestys

  Mormonin kirja

  1. Nefi

  1. Nefi

  2. Nefi

  2. Nefi

  MK Jaak.

  Jaakob

  En.

  Enos

  Jar.

  Jarom

  Omni

  Omni

  Morm. s.

  Mormonin sanat

  Moosia

  Moosia

  Alma

  Alma

  Hel.

  Helaman

  3. Nefi

  3. Nefi

  4. Nefi

  4. Nefi

  Morm.

  Mormon

  Et.

  Eter

  Moroni

  Moroni

  Oppi ja liitot

  OL

  Oppi ja liitot

  VJ

  Virallinen julistus

  Kallisarvoinen helmi

  Moos.

  Mooses

  Abr.

  Abraham

  JS–M

  Joseph Smith – Matteus

  JS–H

  Joseph Smith – historia

  UK

  Uskonkappaleet

  Muut lyhenteet

  JSR

  Joseph Smithin raamatunkäännös

  PKO

  Pyhien kirjoitusten opas

  HEPR

  Hepreankielisen ilmauksen vaihtoehtoinen käännös

  KR

  Kreikankielisen ilmauksen vaihtoehtoinen käännös

  ELI

  Selitys idiomille tai vaikealle ilmaukselle

  TAI

  Vaihtoehtoinen ilmaus, joka selventää vanhahtavan ilmauksen merkitystä