Moses’ Bog 8
  Footnotes
  Theme

  Kapitel 8

  (Februar 1831)

  Metusalem profeterer – Noa og hans sønner prædiker evangeliet – Der hersker stor ugudelighed – Opfordringen til omvendelse bliver overhørt – Gud beslutter udryddelsen af alt kød ved vandfloden.

  1 Og alle Enoks dage blev fire hundrede og tredive år.

  2 Og det skete, at aMetusalem, Enoks søn, ikke blev taget op, for at Herrens pagter, som han sluttede med Enok, kunne blive opfyldt; for han indgik visselig en pagt med Enok om, at Noa skulle komme fra hans lænders frugt.

  3 Og det skete, at Metusalem profeterede, at fra hans lænder skulle alle jordens riger nedstamme (gennem Noa); og han følte sig stolt deraf.

  4 Og der opstod stor hungersnød i landet, og Herren forbandede jorden med en hård forbandelse, og mange af dens indbyggere døde.

  5 Og det skete, at Metusalem levede et hundrede og syvogfirs år og fik Lemek;

  6 og Metusalem levede, efter at han havde fået Lemek, syv hundrede og toogfirs år og fik sønner og døtre;

  7 og alle Metusalems dage blev ni hundrede og niogtres år, og han døde.

  8 Og Lemek levede et hundrede og toogfirs år og fik en søn,

  9 og han gav ham navnet aNoa, idet han sagde: Denne søn skal trøste os, hvad angår vore hænders arbejde og slid på grund af bjorden, som Herren har forbandet.

  10 Og Lemek levede, efter at han havde fået Noa, fem hundrede og femoghalvfems år og fik sønner og døtre;

  11 og alle Lemeks dage blev syv hundrede og syvoghalvfjerds år, og han døde.

  12 Og Noa var fire hundrede og halvtreds år gammel og fik aJafet; og toogfyrre år senere fik han bSem med hende, som var mor til Jafet, og da han var fem hundrede år gammel, fik han cKam.

  13 Og aNoa og hans sønner blyttede til Herren og gav agt, og de blev kaldt cGuds sønner.

  14 Og da disse mænd begyndte at mangfoldiggøre sig på jordens overflade, og der blev født dem døtre, så amenneskenes sønner, at disse døtre var skønne, og de tog sig hustruer efter deres eget valg.

  15 Og Herren sagde til Noa: Dine sønners døtre har asolgt sig selv; og se, min vrede er blevet optændt imod menneskenes sønner, for de vil ikke give agt på min røst.

  16 Og det skete, at Noa profeterede og underviste i det, der hører Gud til, ligesom det var i begyndelsen.

  17 Og Herren sagde til Noa: Min Ånd skal ikke stedse akæmpe med mennesket, for det skal vide, at alt bkød skal dø; dog skal dets dage være et hundrede og tyve år; og hvis menneskene ikke omvender sig, vil jeg sende cvandfloderne ind over dem.

  18 Og i de dage var der akæmper på jorden, og de stræbte Noa efter livet for at berøve ham det; men Herren var med Noa, og Herrens bkraft var over ham.

  19 Og Herren aordinerede bNoa til sin egen corden og befalede ham, at han skulle drage ud og dkundgøre hans evangelium til menneskenes børn, ligesom Enok fik besked på at gøre.

  20 Og det skete, at Noa opfordrede menneskenes børn til, at de skulle aomvende sig, men de lyttede ikke til hans ord;

  21 og det skete også, efter at de havde hørt ham, at de kom hen til ham og sagde: Se, vi er Guds sønner; har vi ikke taget menneskenes døtre til os? Og aspiser og drikker vi ikke og gifter os og bortgifter? Og vore hustruer føder os børn, og de er mægtige mænd, som er ligesom mænd i fordums dage, mænd af stor berømmelse. Og de lyttede ikke til Noas ord.

  22 Og Gud så, at amenneskenes ugudelighed var blevet stor på jorden; og enhver var opblæst i sit eget hjertes indbildning og btanker, der bestandigt kun var onde.

  23 Og det skete, at Noa fortsatte med at aprædike for folket, idet han sagde: Lyt og giv agt på mine ord;

  24 atro og omvend jer fra jeres synder og bliv bdøbt i Jesu Kristi, Guds Søns navn, ligesom vore fædre, så skal I få Helligånden, så I kan få calt tilkendegivet; og hvis I ikke gør dette, kommer vandfloderne ind over jer! Men de hørte ikke efter.

  25 Og Noa var ked af, og det skar ham i hjertet, at Herren havde dannet mennesket på jorden, og det voldte ham sorg i hjertet.

  26 Og Herren sagde: Jeg vil audrydde mennesket, som jeg har skabt, fra jordens overflade, både menneske og dyr, og de krybende dyr og luftens fugle; for Noa er ked af, at jeg har skabt dem, og at jeg har dannet dem; og han har påkaldt mig, for de har stræbt ham efter livet.

  27 Og således fandt Noa anåde for Herrens øjne; for Noa var en retfærdig mand og bfuldkommen i sin slægt; og han cvandrede med Gud, ligesom hans tre sønner Sem, Kam og Jafet også gjorde.

  28 Jorden var afordærvet i Guds øjne, og den var fyldt med vold.

  29 Og Gud så ned på jorden, og se, den var fordærvet, for alt kød havde fordærvet sin levevis på jorden.

  30 Og Gud sagde til Noa: Jeg ser, at jeg må gøre ende på alt kød, for jorden er fyldt med vold, og se, jeg vil audrydde alt kød fra jorden.