Ebʼ li loqʼlaj hu
Moises 6


Ch’ol 6

(Noviembre–Diciembre 1830)

Eb’ li riyajil laj Adan neke’xtz’iib’a jun xhuhil li jultikaak—Eb’ li ralal xk’ajol li tiikeb’ xch’ool neke’xjultika li jalb’a-k’a’uxlej—Li Dios naxk’utb’esi rib’ chiru laj Enok—Laj Enok naxjultika li evangelio—Li k’uub’anb’il k’anjel re li kolb’a-ib’ kik’utb’esiik chiru laj Adan—A’an kixk’ul li kub’iha’ ut li tijonelil.

1 Ut laj aAdan ki’ab’in chiru lix yaab’ xkux li Dios, ut kixch’olob’ chiruheb’ li ralal naq te’xjal xk’a’uxl.

2 Ut laj Adan kiwan wi’chik rik’in li rixaqil, ut a’an kiwan jun xyum, ut aj aSet kixk’e laj Adan choq’ xk’ab’a’. Ut laj Adan kixnima xloq’al lix k’ab’a’ li Dios; xb’aan naq kixye: Li Dios xxaqab’ choq’ we jalan chik li iyajilb’ej, ruuchil laj Abel, li kikamsiik xb’aan laj Kain.

3 Ut li Dios kixk’utb’esi rib’ chiru laj Set, ut a’an ink’a’ kixpo’resi xch’ool; kixq’axtesi b’an jun amayej k’ulub’ajel, chanchan laj Abel li ras. Ut a’an ajwi’ kiyo’la jun ralal, ut aj Enos kixk’e choq’ xk’ab’a’.

4 Toja’ ut naq ke’ok li winq a’in achixpatz’b’al xk’ab’a’ li Qaawa’, ut li Qaawa’ kirosob’tesiheb’;

5 Ut kitz’iib’aman jun axhuhil li jultikaak, sa’ li kitz’iib’aman wi’ resil, sa’ li raatinob’aal laj Adan, xb’aan naq kik’eeman reheb’ jo’ k’ihal li ke’patz’ok xk’ab’a’ li Dios naq te’tz’iib’aq rik’in li musiq’ej li nak’utuk chi bmusiq’anb’il;

6 Ut xb’aaneb’ a’an ke’tzole’ li ralal xk’ajol chi tz’iib’ak ut chi ilok ru hu, chi wan jun raatinob’aaleb’ li saq ru ut moko muxb’il ta.

7 Anajwan li aTijonelil ajwi’ a’in, li kiwan chaq sa’ xtiklajik, taawanq ajwi’ sa’ roso’jik li ruchich’och’.

8 Anajwan li profeetil aatin a’in kixye laj Adan, jo’ chanru ki’eek’asiik xb’aan li aSantil Musiq’ej, ut kik’amman chi tz’iib’anb’il jun bresilal lix xe’toonileb’ li cralal xk’ajol li Dios. Ut a’in chaq lix dhuhil li jar tasal tenamit re laj Adan, li naxye: Sa’ li kutan naq li Dios kixyo’ob’tesi li winq, jo’ chanru rilob’aal li Dios kixyiib’;

9 Jo’ tz’aqal axjalam-uuch lix xaqalil a’an, li winq ut li ixq bkixyo’ob’tesiheb’, ut kirosob’tesiheb’, ut aj Adan kixk’e choq’ cxk’ab’a’eb’, sa’ li kutan naq ke’yo’ob’tesiik ut ke’ok choq’ yo’yookil daamej sa’ li ch’och’ sa’ xb’een lix exaqleb’aal li roq li Dios.

10 Ut laj aAdan kiwan xyu’am jun cient rik’in lajeeb’ xka’k’aal chihab’, ut kiyo’la jun ralal jo’ chanru rilob’aal, jo’ chanru bxjalam-uuch a’an, ut aj Set kixk’e choq’ xk’ab’a’.

11 Ut lix kutan laj Adan, chirix naq kiyo’la laj Set chiru, a’an waqxaqib’ cient chihab’, ut ke’yo’la naab’al li ralal ut xrab’in;

12 Ut chixjunil li kutan kiwan wi’ xyu’am laj Adan a’an b’eleeb’ cient rik’in lajeeb’ xka’k’aal chihab’, ut kikam.

13 Laj Set kiwan xyu’am jun cient rik’in oob’ chihab’, ut kiyo’la laj Enos choq’ ralal, ut kixye profeetil aatin chiru chixjunil lix kutan, ut kixtzol laj Enos li ralal sa’ lix b’ehil li Dios; jo’kan naq laj Enos kixye ajwi’ profeetil aatin.

14 Ut laj Set kiwan xyu’am, chirix naq kiyo’la laj Enos chiru, waqxaqib’ cient rik’in wuqub’ chihab’, ut ke’yo’la naab’al li ralal ut xrab’in.

15 Ut eb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq ke’k’ihan rajlankileb’ chiru chixjunil lix b’een li ch’och’. Ut sa’ li kutan a’an laj Satanas kiwan xnimal lix aawa’b’ejil sa’ xyanqeb’ li winq, ut kijosq’ob’resin sa’ lix ch’ooleb’; ut chalen a’an kichal li pleet ut li hoyok kik’; ut li ruq’ li winq kiwan sa’ xb’een tz’aqal li ras riitz’in, sa’ xk’anjelankil li kamk, sa’ xk’ab’a’eb’ li bmuqmuukil k’anjel, re xsik’b’al li wankilal.

16 Chixjunil lix kutan laj Set a’an b’eleeb’ cient rik’in kab’laju chihab’, ut kikam.

17 Ut laj Enos kiwan xyu’am chiru lajeeb’ ro’k’aal chihab’, ut kiyo’la laj aKainan choq’ ralal. Ut laj Enos ut li rela’eb’ lix tenamit li Dios ke’el chaq sa’ li ch’och’, Xulon nayeeman re, ut ke’wan sa’ jun ch’och’ li yeechi’inb’il, li kixk’e xk’ab’a’ jo’ chanru tz’aqal li ralal, a’ laj Kainan kixk’ab’a’i wi’.

18 Ut laj Enos kiwan xyu’am, chirix naq kiyo’la laj Kainan chiru, waqxaqib’ cient rik’in o’laju chihab’, ut ke’yo’la naab’al li ralal ut xrab’in. Ut chixjunil lix kutan laj Enos, a’an b’eleeb’ cient rik’in oob’ chihab’, ut kikam.

19 Ut laj Kainan kiwan xyu’am chiru lajeeb’ xkaak’aal chihab’, ut kiyo’la laj Mahalaleel choq’ ralal; ut laj Kainan kiwan xyu’am chirix naq kiyo’la laj Mahalaleel chiru, waqxaqib’ cient rik’in ka’k’aal chihab’, ut ke’yo’la ralal ut xrab’in. Ut chixjunil lix kutan laj Kainan, a’an b’eleeb’ cient rik’in lajeeb’ chihab’, ut kikam.

20 Ut laj Mahalaleel kiwan xyu’am chiru oob’ xkaak’aal chihab’, ut kiyo’la laj Jared choq’ ralal, ut laj Mahalaleel kiwan xyu’am, chirix naq kiyo’la laj Jared chiru, waqxaqib’ cient rik’in lajeeb’ xka’k’aal chihab’, ut ke’yo’la ralal ut xrab’in. Ut chixjunil lix kutan laj Mahalaleel a’an waqxaqib’ cient rik’in o’laju ro’k’aal chihab’, ut kikam.

21 Ut laj Jared kiwan xyu’am jun cient rik’in wiib’ xkaak’aal chihab’, ut kiyo’la laj aEnok choq’ ralal; ut laj Jared kiwan xyu’am, chirix naq kiyo’la laj Enok chiru, waqxaqib’ cient chihab’, ut ke’yo’la ralal ut xrab’in. Ut laj Jared kixtzol laj Enok sa’ chixjunil lix b’e li Dios.

22 Ut a’in resilal lix xe’toonileb’ li ralal laj Adan, a’an li aralal li Dios, li ki’aatinak wi’ li Dios ajwi’ rik’in.

23 Ut a’aneb’ aaj jultikahom re li tiikilal, ut ke’aatinak ut bke’xye profeetil aatin, ut ke’xb’oqeb’ chixjunil li winq, yalaq b’ar, re cte’xjal xk’a’uxl; ut kik’utman li dpaab’ank chiruheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

24 Ut kik’ulman naq chixjunil lix kutan laj Jared a’an b’eleeb’ cient rik’in wiib’ xkaak’aal chihab’, ut kikam.

25 Ut laj Enok kiwan xyu’am chiru oob’ xkaak’aal chihab’, ut kiyo’la laj aMatusalen choq’ ralal.

26 Ut kik’ulman naq laj Enok kib’eek sa’ li ch’och’, sa’ xyanqeb’ li tenamit; ut naq yoo chi b’eek, lix Musiq’ li Dios kikub’e chaq sa’ choxa, ut kikana sa’ xb’een.

27 Ut a’an kirab’i jun xyaab’ kuxej chalen chaq sa’ choxa, li kixye: At Enok, li walal, aatinan jo’ profeet chiru li tenamit a’in, ut ye reheb’—Jalomaq eek’a’uxl, xb’aan naq jo’ka’in naxye li Qaawa’: Laa’in yoo ainjosq’il rik’in li tenamit a’in, ut lochlo xnimal injosq’il chirixeb’, xb’aan naq kawujenaq li raameb’, ut lix bxikeb’ ink’a’ saqen na’ab’in, ut lix naq’eb’ ru cink’a’ najt na’ilok.

28 Ut chiru xk’ihal li tasal tenamit a’in, chalen chaq sa’ li kutan keb’inyo’ob’tesi wi’, akisach chaq xb’eheb’, ut kine’xtz’eqtaana, ut ke’xsik’ tz’aqal lix na’leb’eb’ sa’ li q’ojyin; ut sa’ xtz’eqb’eetalileb’ ke’xk’uub’ li kamsink, ut ink’a’ ke’xpaab’ li jar taqlahom, li kink’e re laj Adan lix yuwa’eb’.

29 Jo’kan naq xe’xxaqab’ aatin sa’ b’alaq’, ut rik’in lix axaqab’anb’il aatineb’, ke’xk’am sa’ xb’eeneb’ li kamk; ut jun bxb’alb’a kinkawresi choq’ reheb’ wi ink’a’ neke’xjal xk’a’uxleb’;

30 Ut a’in jun taqlanb’il aatin, li kintaqla chaq sa’ xtiklajik li ruchich’och’, rik’in tz’aqal xtz’uumal we, chalen chaq sa’ xk’ojlajik a’an, ut rik’in xtz’uumaleb’ re lin moos, eb’ laa yuwa’, kintaqla laa’in xyeeb’al, jo’ chanru ajwi’ naq taataqlamanq sa’ li ruchich’och’, toj sa’ lix maril.

31 Ut naq kirab’i laj Enok li aatin a’in, kixkub’si rib’ chi ch’och’ chiru li Qaawa’, ut ki’aatinak chiru li Qaawa’, ut kixye: K’a’ut naq kintaw usilal sa’ laa wilob’aal, ut yal alin, ut chixjunileb’ li tenamit xik’ nikine’ril; xb’aan naq amoko seeb’in ta chi aatinak; k’a’ut b’i’ naq laa’in laa moos?

32 Ut li Qaawa’ kixye re laj Enok: Ayu ut b’aanu jo’ katintaqla wi’, ut maajun winq taak’ob’oq aawe. Te axtz’uumal aawe, ut taanujob’resimanq, ut laa’in tink’e li aatin aawe, xb’aan naq chixjunil li tz’ejwalej wan sa’ wuq’, ut laa’in tinb’aanu jo’ nink’oxla naq us.

33 Ye re li tenamit a’in: aSik’omaq ru sa’ li kutan a’in k’anjelak chiru li Qaawa’ Dios li kiyiib’ank eere.

34 K’e reetal, lin Musiq’ wan sa’ aab’een, jo’kan naq chixjunil laa waatin tintiikob’resi ru; ut eb’ li atzuul te’eeleliq chawu, ut eb’ li bnima’ te’risi rib’ sa’ xb’eheb’; ut laa’at tatkanaaq wik’in, ut laa’in aawik’in; jo’kan ut, cchatb’eeq wik’in.

35 Ut li Qaawa’ kiraatina laj Enok, ut kixye re: Yul lix naq’ aawu rik’in seb’, ut ch’aj wi’chik, ut tat-iloq. Ut jo’kan kixb’aanu.

36 Ut a’an kirileb’ li amusiq’ej li kixyo’ob’tesi chaq li Dios; ut kiril ajwi’ li k’a’aq re ru li ink’a’ nak’utun chiru li btz’ejwalejil xnaq’ uhej; ut chalen a’an kiwulak li aatin chi najt sa’ li ch’och’: Jun caj ilol na’leb’ xwaklesi li Qaawa’ choq’ re lix tenamit.

37 Ut kik’ulman naq laj Enok xko’o sa’ li ch’och’, sa’ xyanqeb’ li tenamit, chi xaqxo sa’ xb’eeneb’ li tzuul ut li taqenaqil na’ajej, ut kixjap re chi kaw xyaab’ xkux, kixch’olob’ xyaalal chirix xmaa’usilal lix k’anjeleb’, ut chixjunileb’ li winq ake’po’e’ xch’ool xb’aan a’an.

38 Ut koxe’elq chaq chirab’inkil, sa’ xb’eeneb’ li taqenaqil na’ajej, ut ke’xye reheb’ li neke’ilok re li muheb’aal t’ikr, Kanaaqex laa’ex arin ut chek’aak’aleheb’ li muheb’aal t’ikr, naq laa’o tooxik le’ chirilb’al laj ilol na’leb’, xb’aan naq a’an naxye profeetil aatin, ut wan jun jalanil na’leb’ sa’ li ch’och’; chalenaq jun xul winq sa’ qayanq.

39 Ut naq ke’rab’i, kik’ulman naq maajun winq kixk’e li ruq’ sa’ xb’een; xb’aan naq kichal li xiw sa’ xb’eeneb’ chixjunil li ke’ab’ink re; xb’aan naq a’an kib’eek rik’in li Dios.

40 Ut kiwulak jun winq rik’in, aj Mahijah xk’ab’a’, ut kixye re: Ye qe chi ch’olch’o anihat, ut b’ar nakatchal chaq?

41 Ut a’an kixye reheb’: Kinchal chaq sa’ li ch’och’ Kainan, lix ch’och’eb’ lin yuwa’, jun xch’och’il li tiikilal toj sa’ li kutan a’in. Ut lin yuwa’ kinixtzol sa’ chixjunil lix b’e li Dios.

42 Ut kik’ulman, naq yookin chaq chi b’eek chalen chaq sa’ li ch’och’ Kainan, chixk’atq li palaw sa’ releb’aal li saq’e, kiwil jun k’utb’esinb’il matk’, ut ilomaq, li choxa kiwil, ut li Qaawa’ ki’aatinak wik’in, ut kixk’e taqlahom we; jo’kan ut, xb’aan li ajom a’in, re xpaab’ankil li taqlahom, ninye li aatin a’in.

43 Ut laj Enok toj kikana chi aatinak, ut kixye: Li Qaawa’ li ki’aatinak wik’in, a’an ajwi’ li Dios re choxa, ut a’an lin Dios ut lee Dios laa’ex, ut laa’ex was wiitz’inex, ut k’a’ut naq anekek’e eena’leb’ eejunes eerib’, ut neketz’eqtaana li Dios re choxa?

44 Li choxa kixyiib’ a’an; li aruchich’och’ a’an bxxaqleb’aal li roq; ut re a’an lix k’ojob’ankil. K’ehomaq reetal, a’an kik’ojob’ank re, jun xk’ihaleb’ li winq kixk’am chaq chiru lix b’een.

45 Ut chalenaq li kamk sa’ xb’eeneb’ li qayuwa’; a’b’anan naqanaweb’ ru, ut ink’a’ nokoru chixsachb’al xyaalal, ut li xb’een ajwi’ re chixjunil naqanaw ru, a’ laj Adan ajwi’.

46 Xb’aan naq jun xhuhil li ajultikaak xqatz’iib’a sa’ qayanq, jo’ chanru li k’utb’il eetalil k’eeb’il xb’aan li ru’uj ruq’ li Dios; ut k’eeb’il sa’ tz’aqal li qaatinob’aal.

47 Ut naq laj Enok kixye li raatin li Dios, eb’ li tenamit ke’siksot, ut ink’a’ ke’ru chi wank chi xaqxo chiru.

48 Ut a’an kixye reheb’: Rik’in naq akit’ane’ laj Adan, laa’o wanko; ut xb’aan lix t’anik a’an kichal li bkamk; ut laa’o noko’ok choq’ aj tz’aqonel sa’ li rahilal ut li rahil ch’oolejil.

49 K’ehomaq reetal, chalenaq laj Satanas sa’ xyanqeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, ut anaraaleheb’ re te’xloq’oni a’an; ut eb’ li winq ak xe’ok choq’ aj brahol tz’ejwalej, aj catawinel, ut jo’keb’ laj tza, ut dtz’apb’ileb’ chaq chiru li rilob’aal li Dios.

50 A’ut li Dios xk’e chi nawmank chiruheb’ li qayuwa’ naq chixjunileb’ li winq tento te’xjal xk’a’uxl.

51 Ut a’an kixb’oq laj Adan li qayuwa’ rik’in tz’aqal lix yaab’ xkux, ut kixye: Laa’in li Dios, kinyo’ob’tesi li ruchich’och’, ut eb’ li awinq brub’elaj naq ke’wan sa’ li tz’ejwalej.

52 Ut kixye ajwi’ re: Wi tatsutq’iiq chaq wik’in, ut tat-ab’inq chiru lix yaab’ inkux, ut tatpaab’anq, ut taajal aak’a’uxl chirix chixjunil li q’etok aatin aab’aan, ut ataakub’eeq aaha’, sa’ ajwi’ li ha’, sa’ lix k’ab’a’ li Walal Junaj Chirib’il, li nujenaq chi busilal ut chi yaal, a’an li cJesukristo, li jun ajwi’ chi dk’ab’a’ej li k’eeb’ilaq rub’el choxa, li taachalq wi’ li ekolb’a-ib’ reheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, taak’ul li maatan re li Santil Musiq’ej, rik’in xpatz’b’al chixjunil li k’a’aq re ru sa’ lix k’ab’a’ a’an, ut yalaq k’a’ru taapatz’, taak’eemanq aawe.

53 Ut laj Adan li qayuwa’ kiraatina li Qaawa’, ut kixye: K’a’ut naq eb’ li winq tento te’xjal xk’a’uxl ut te’kub’eeq xha’ sa’ ha’? Ut li Qaawa’ kixye re laj Adan: K’e reetal, axinkuy aamaak chirix li q’etok aatin xab’aanu sa’ li Awimq Eden.

54 Xb’aan a’an kiwulak li aatin chi najt sa’ xyanqeb’ li tenamit, naq li aRalal li Dios bkixtoj rix li maak li kiwan chaq sa’ xtiklajik, sa’ li ink’a’ naru wi’ chi sumeek lix maakeb’ li na’b’ej yuwa’b’ej sa’ xb’een xjolomeb’ li calal k’ajolb’ej, xb’aan naq maak’a’ xmajelaleb’ a’an chalen chaq sa’ xk’ojlajik li ruchich’och’.

55 Ut li Qaawa’ kiraatina laj Adan, ut kixye: Jo’ chanru naq eb’ laa walal aak’ajol neke’sihaak chaq sa’ li amaak, chi jo’kan ajwi’ naq neke’niman, li maak nasihan chaq sa’ xch’ooleb’, ut neke’xyal li bk’a, re naq te’xnaw xraab’al li chaab’il.

56 Ut k’eeb’il reheb’ xnawb’al b’ar wan li us ut li ink’a’ us; jo’kan naq aj ab’aanuneleb’ xjuneseb’ rib’, ut xink’e eere jun chik chaq’rab’ ut taqlahom.

57 Jo’kan ut, k’utumaq chiruheb’ lee ralal eek’ajol, naq chixjunileb’ li winq yalaq b’ar tento ate’xjal xk’a’uxl, malaj ut maamin te’ruuq chireechaninkil li rawa’b’ejihom li Dios, xb’aan naq maak’a’ bk’a’ru tz’aj naru chi wank aran, malaj chi cwank chiru li rilob’aal; xb’aan naq sa’ li raatinob’aal laj Adan, dWinq re Santilal a’an lix k’ab’a’, ut lix k’ab’a’ li Junaj Yo’lajenaq chiru, a’an li eRalal li Winq, a’ li Jesukristo ajwi’, jun aj fRaqol Aatin tiik xch’ool, li taachalq sa’ xjachleb’aal ru li kutan.

58 Jo’kan naq nink’e eere jun taqlahom, naq teek’ut li k’a’aq re ru a’in chi moko ramb’il ta chiruheb’ lee aralal eek’ajol, ut teeye:

59 Naq sa’ xk’ab’a’ li q’etok aatin nachal li t’ane’k, a’ li t’ane’k li nak’amok chaq re li kamk, ut jo’ chanru xexyo’la sa’ li ruchich’och’ rik’in ha’, ut kik’, ut li amusiq’ej, li kinyiib’ chaq, ut chi jo’kan rik’in chaq li bpoqs xex’ok choq’ yo’yookil aamej, chi jo’kan ajwi’ tento ctexyo’laaq wi’chik sa’ li awa’b’ejihom re choxa, rik’in dha’, ut rik’in li Musiq’ej, ut texch’ajob’resiiq rik’in kik’, a’ lix kik’el ajwi’ li Junaj Yo’lajenaq chiwu, re naq taaruuq texsantob’resiiq chaq chiru chixjunil li maak, ut eteeyal xsahil li faatin re junelik yu’am sa’ li ruchich’och’ a’in, ut li junelik yu’am sa’ li ruchich’och’ chalel, a’ li gloq’alil ajwi’ li ink’a’ nakam;

60 Xb’aan naq rik’in li aha’ nekepaab’ li taqlahom; rik’in li Musiq’ej bnatiikob’resiik eeru, ut rik’in li ckik’ dnekexsantob’resiik;

61 Jo’kan naq k’eeb’il chi kanaak eerik’in; li esil ch’olob’anb’il sa’ choxa; laj aK’ojob’anel Ch’oolej, li tuqtuukil k’a’aq re ru re li loq’alil li ink’a’ nakam, li yaal chirix chixjunil li k’a’aq re ru; li k’a’ru nak’ehok xyu’am chixjunil li k’a’aq re ru, li naxkanab’ chi yo’yo chixjunil li k’a’aq re ru, li nanawok re chixjunil li k’a’aq re ru, li nak’amok re chixjunil li wankilal jo’ chanru li chaab’il na’leb’, li uxtaan, li yaal, li tiik ruhil na’leb’, ut li raqb’a-aatin.

62 Ut anajwan, k’e reetal, ninye aawe: A’in li ak’uub’anb’il na’leb’ re li kolb’a-ib’ choq’ re chixjunileb’ li winq, xb’aan lix kik’el li bJunaj Yo’lajenaq chiwu, li taachalq sa’ xjachleb’aal ru li kutan.

63 Ut k’e reetal, chixjunil li k’a’aq re ru, wan k’a’ru li chanchan wi’, ut chixjunil li k’a’aq re ru yo’ob’tesinb’il ut yiib’anb’il re axch’olob’ankil inyaalal, li k’a’aq re ru re li yu’am a’in, jo’ ajwi’ li k’a’aq re ru re li musiq’ej; li k’a’aq re ru wan sa’ choxa taqe’q, ut k’a’aq re ru li wan sa’ xb’een li ruchich’och’, ut k’a’aq re ru li wan sa’ li ch’och’, ut k’a’aq re ru li wan rub’el li ch’och’, chixb’een jo’ ajwi’ chirub’el: chixjunil naxch’olob’ inyaalal.

64 Ut kik’ulman, chirix naq li Qaawa’ kiraatina laj Adan, li qayuwa’, naq laj Adan ki’elajin chiru li Qaawa’, ut kixoke’ chaq xb’aan lix aMusiq’ li Qaawa’, ut kik’ame’ taq’a chi sa’ li ha’, ut kiyokob’aak rub’el li bha’, ut kik’ame’ chaq wi’chik sa’ li ha’.

65 Ut chi jo’kan kikub’e xha’, ut lix Musiq’ li Dios kikub’e sa’ xb’een, ut chi jo’kan akiyo’la rik’in li Musiq’ej, ut kik’ehe’ xyu’am bsa’ xch’ool sa’ raam,

66 Ut kirab’i jun xyaab’ kuxej chalen chaq sa’ choxa, li kixye: Laa’at akub’sinb’il aaha’ rik’in xam, ut rik’in li Santil Musiq’ej. A’in li besil ch’olob’anb’il chirix li Yuwa’b’ej, ut li K’ajolb’ej, chalen anajwan ut chi junelik;

67 Ut laa’at wankat jo’ chanru lix ak’anjelil li ani wan chi maak’a’ xtiklajik lix kutan chi moko roso’jik lix chihab’, chalen chaq anchal li junelik q’e kutan toj anchal li junelik q’e kutan chik.

68 K’e reetal, laa’at ajunajat wik’in, jun ralal li Dios; ut chi jo’kan neke’ru chixjunil chi ok choq’ bwalaleb’. Amen.