Pyhät kirjoitukset
Mooses 5


Luku 5

(Kesäkuu–lokakuu 1830)

Aadam ja Eeva saavat lapsia. Aadam uhraa uhrin ja palvelee Jumalaa. Kain ja Abel syntyvät. Kain kapinoi ja rakastaa Saatanaa enemmän kuin Jumalaa, ja hänestä tulee Kadotus. Murha ja jumalattomuus leviävät. Evankeliumia saarnataan alusta asti.

1 Ja tapahtui, että sen jälkeen kun minä, Herra Jumala, olin karkottanut heidät pois, että Aadam alkoi viljellä maata ja avallita kaikkia maan eläimiä ja syödä leipäänsä otsa hiessä, niin kuin minä, Herra, olin häntä käskenyt. Ja Eevakin, hänen vaimonsa, teki työtä hänen kanssansa.

2 Ja Aadam yhtyi vaimoonsa, ja tämä asynnytti hänelle poikia ja btyttäriä, ja he alkoivat clisääntyä ja täyttää maata.

3 Ja tästä ajasta lähtien Aadamin pojat ja atyttäret alkoivat jakautua maahan kaksittain ja viljellä maata ja kaitsea katraita, ja myös heille syntyi poikia ja tyttäriä.

4 Ja Aadam ja Eeva, hänen vaimonsa, huusivat avuksi Herran nimeä, ja he kuulivat Herran äänen aEedenin puutarhasta päin puhuvan heille, mutta he eivät nähneet häntä, sillä heidät oli suljettu pois hänen bluotansa.

5 Ja hän antoi heille käskyjä, että heidän oli apalveltava Herraa, Jumalaansa, ja uhrattava katraidensa besikoiset uhriksi Herralle. Ja Aadam oli ckuuliainen Herran käskyille.

6 Ja monen päivän kuluttua Herran aenkeli ilmestyi Aadamille ja sanoi: Miksi sinä uhraat buhreja Herralle? Ja Aadam sanoi hänelle: En tiedä, paitsi että Herra käski minua.

7 Ja silloin enkeli puhui sanoen: Tämä on Isän Ainosyntyisen auhrin bvertauskuva, hänen, joka on täynnä carmoa ja totuutta.

8 Tee siis kaikki, minkä teet, Pojan animessä, ja tee bparannus ja chuuda avuksi Jumalaa Pojan nimessä ikuisesti.

9 Ja sinä päivänä laskeutui Aadamin päälle aPyhä Henki, joka todistaa Isästä ja Pojasta sanoen: Minä olen Isän bAinosyntyinen alusta asti, vastedes ja ikuisesti, niin että koska sinä olet clangennut, sinut voidaan dlunastaa, ja koko ihmissuku, vieläpä kaikki, jotka tahtovat.

10 Ja sinä päivänä Aadam siunasi Jumalaa, ja hänet atäytettiin, ja hän alkoi bprofetoida kaikista maan suvuista sanoen: Siunattu olkoon Jumalan nimi, sillä minun rikkomukseni tähden silmäni ovat avautuneet, ja tässä elämässä minulla on cilo, ja jälleen dlihassa saan nähdä Jumalan.

11 Ja aEeva, hänen vaimonsa, kuuli kaiken tämän ja iloitsi ja sanoi: Ellei rikkomustamme olisi ollut, meillä ei olisi koskaan ollut bjälkeläisiä emmekä olisi koskaan tienneet hyvää emmekä pahaa, emme lunastuksemme iloa emmekä iankaikkista elämää, jonka Jumala antaa kaikille kuuliaisille.

12 Ja Aadam ja Eeva siunasivat Jumalan nimeä, ja he ailmoittivat kaikki asiat pojillensa ja tyttärillensä.

13 Ja aSaatana tuli heidän keskuuteensa ja sanoi: Minäkin olen Jumalan poika. Ja hän käski heitä sanoen: Älkää uskoko sitä, eivätkä he buskoneet sitä, ja he crakastivat Saatanaa enemmän kuin Jumalaa. Ja ihmiset alkoivat tuosta ajasta alkaen käydä dlihallisiksi, aistillisiksi ja perkeleellisiksi.

14 Ja Herra Jumala kutsui ihmisiä aPyhän Hengen kautta kaikkialla ja käski heitä tekemään parannuksen;

15 ja jokainen, joka auskoisi Poikaan ja tekisi parannuksen synneistänsä, bpelastuisi; ja jokainen, joka ei uskoisi eikä tekisi parannusta, ctuomittaisiin; ja sanat lähtivät Jumalan suusta maailmaan ehdottomana julistuksena, sen vuoksi niiden täytyy toteutua.

16 Eivätkä Aadam ja Eeva, hänen vaimonsa, lakanneet huutamasta avuksi Jumalaa. Ja Aadam yhtyi Eevaan, vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti aKainin ja sanoi: Minä olen saanut miehen Herralta; sen vuoksi hän ei saa hylätä hänen sanojansa. Mutta katso, Kain ei kuullut vaan sanoi: Kuka on Herra, että minä hänet tuntisin?

17 Ja Eeva tuli taas raskaaksi ja synnytti Kainin veljen aAbelin. Ja Abel bkuuli Herran ääntä. Ja Abel oli lammaspaimen, mutta Kain oli maanviljelijä.

18 Ja Kain arakasti Saatanaa enemmän kuin Jumalaa. Ja Saatana käski häntä sanoen: bUhraa uhri Herralle.

19 Ja ajan kuluessa tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrin Herralle.

20 Ja Abel, hänkin toi katraansa esikoisista ja niiden rasvasta. Ja Herra katsoi suopeasti Abeliin ja hänen auhriinsa;

21 mutta Kainiin ja hänen auhriinsa hän ei katsonut suopeasti. Nyt Saatana tiesi tämän, ja se oli hänelle mieleen. Ja Kain vihastui kovin, ja hänen kasvonsa synkistyivät.

22 Niin Herra sanoi Kainille: Miksi vihastuit? Miksi kasvosi synkistyivät?

23 Jos teet oikein, sinut ahyväksytään. Mutta jos et tee oikein, synti vaanii ovella, ja Saatana haluaa saada sinut; ja ellet kuule minun käskyjäni, minä luovutan sinut, ja sinun käy hänen halunsa mukaan. Ja sinä olet hallitseva häntä;

24 sillä tästä hetkestä lähtien sinä olet hänen valheidensa isä; sinun nimesi olkoon aKadotus; sillä sinäkin olit ennen maailmaa.

25 Ja tulevana aikana sanotaan, että nämä ailjetykset ovat tulleet Kainilta; sillä hän hylkäsi suuremman neuvon, joka oli tullut Jumalalta. Ja tämän kirouksen minä panen sinun päällesi, ellet tee parannusta.

26 Ja Kain vihastui eikä kuullut enää Herran ääntä eikä Abelia, veljeänsä, joka vaelsi pyhyydessä Herran edessä.

27 Ja Aadam ja hänen vaimonsa surivat Herran edessä Kainin ja hänen veljiensä tähden.

28 Ja tapahtui, että Kain otti vaimoksi yhden veljensä tyttäristä, ja he arakastivat Saatanaa enemmän kuin Jumalaa.

29 Ja Saatana sanoi Kainille: Vanno minulle kaulasi kautta, ja jos siitä puhut, kuolet; ja vannota veljiäsi heidän päänsä kautta ja elävän Jumalan kautta, etteivät he puhu siitä, sillä jos he puhuvat siitä, he ovat kuoleman omia; ja tämä, jottei isäsi saisi tietää siitä; ja tänä päivänä minä annan veljesi Abelin sinun käsiisi.

30 Ja Saatana vannoi Kainille tekevänsä hänen käskyjensä mukaan. Ja kaikki tämä tehtiin salassa.

31 Ja Kain sanoi: Totisesti minä olen Mahan, tämän suuren salaisuuden valtias, että saatan amurhata ja hankkia hyötyä. Sen vuoksi Kainia kutsuttiin valtias bMahaniksi, ja hän ylpeili jumalattomuudestaan.

32 Ja Kain meni pellolle, ja Kain puhui Abelin, veljensä, kanssa. Ja tapahtui, että heidän pellolla ollessaan Kain kävi veljensä Abelin kimppuun ja tappoi hänet.

33 Ja Kain aylpeili tekemästänsä sanoen: Minä olen vapaa; totisesti veljeni katraat joutuvat minun käsiini.

34 Ja Herra sanoi Kainille: Missä on Abel, veljesi? Ja hän sanoi: En tiedä. Olenko minä veljeni avartija?

35 Ja Herra sanoi: Mitä oletkaan tehnyt? Veljesi veren ääni huutaa minulle maasta.

36 Ja nyt sinä olet kirottu, mitä tulee siihen maahan, joka on avannut suunsa ottamaan vastaan veljesi veren sinun kädestäsi.

37 Kun viljelet maata, se ei anna sinulle enää voimaansa. aPakolainen ja kulkuri sinä olet maan päällä.

38 Ja Kain sanoi Herralle: Saatana akiusasi minua veljeni katraiden tähden. Ja minä olin myös vihoissani, sillä hänen uhrinsa sinä hyväksyit mutta et minun; rangaistukseni on suurempi kuin jaksan kantaa.

39 Katso, sinä olet karkottanut minut tänä päivänä Herran kasvojen edestä, ja kasvoiltasi minä olen oleva piilossa; ja minä olen pakolainen ja kulkuri maan päällä; ja tapahtuu, että se, joka minut kohtaa, tappaa minut pahojen tekojeni tähden, sillä nämä asiat eivät ole salassa Herralta.

40 Ja minä, Herra, sanoin hänelle: Kenelle tahansa, joka tappaa sinut, kostettakoon hänelle seitsenkertaisesti. Ja minä, Herra, panin Kainiin amerkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaa, tappaisi häntä.

41 Ja Kain suljettiin pois Herran aluota, ja vaimonsa sekä monen veljensä kanssa hän asui Nodin maassa Eedenin itäpuolella.

42 Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Henokin, ja hänelle syntyi myös monta poikaa ja tytärtä. Ja hän rakensi kaupungin, ja hän antoi akaupungille nimen poikansa Henokin nimen mukaan.

43 Ja Henokille syntyi Irad sekä muita poikia ja tyttäriä. Ja Iradille syntyi Mahujael sekä muita poikia ja tyttäriä. Ja Mahujaelille syntyi Metusael sekä muita poikia ja tyttäriä. Ja Metusaelille syntyi Lemek.

44 Lemek otti itselleen kaksi vaimoa; toisen nimi oli Ada ja toisen nimi Silla.

45 Ja Ada synnytti Jabalin; hänestä tuli niiden kantaisä, jotka asuvat teltoissa, ja he pitivät karjaa; ja hänen veljensä nimi oli Jubal, josta tuli kaikkien niiden kantaisä, jotka soittavat harppua ja huilua.

46 Ja Silla, hänkin synnytti, Tubal-Kainin, jokaisen pronssin- ja raudantakojan opettajan. Ja Tubal-Kainin sisarta kutsuttiin Naamaksi.

47 Ja Lemek sanoi vaimoilleen Adalle ja Sillalle: Kuulkaa minun ääntäni, te Lemekin vaimot, kuulkaa minun puhettani; sillä minä olen tappanut miehen haavoituksekseni ja nuorukaisen vahingokseni.

48 Jos Kainin puolesta kostetaan seitsemästi, niin totisesti Lemekin puolesta aseitsemänkymmentäseitsemän kertaa.

49 Sillä Lemek oli tehnyt aliiton Saatanan kanssa Kainin tapaan, jolloin hänestä tuli valtias Mahan, tuon suuren salaisuuden valtias, jonka Saatana antoi Kainille, ja Irad, Henokin poika, saatuaan tietää heidän salaisuutensa, alkoi paljastaa sitä Aadamin pojille,

50 sen vuoksi Lemek vihastuksissaan tappoi hänet, ei niin kuin Kain veljensä Abelin hyödyn saamiseksi, vaan hän tappoi hänet valan tähden,

51 sillä Kainin ajoista alkaen oli ollut asalaliitto, ja sen teot tehtiin pimeässä, ja he tunsivat joka mies veljensä.

52 Sen vuoksi Herra kirosi Lemekin ja hänen huoneensa ja kaikki ne, jotka olivat tehneet liiton Saatanan kanssa; sillä he eivät pitäneet Jumalan käskyjä, eikä se ollut Jumalalle mieleen, eikä hän palvellut heitä, ja heidän tekonsa olivat iljetyksiä ja alkoivat levitä kaikkien ihmisten apoikien keskuuteen. Ja se oli ihmisten poikien keskuudessa.

53 Mutta ihmisten tyttärien keskuudessa näistä asioista ei puhuttu, sillä tuo Lemek oli kertonut salaisuuden vaimoilleen, ja he kapinoivat häntä vastaan ja julistivat nämä asiat maailmalle, eikä heillä ollut myötätuntoa;

54 sen vuoksi Lemekiä halveksittiin ja hänet karkotettiin, eikä hän tullut ihmisten poikien keskuuteen, jottei kuolisi.

55 Ja näin apimeyden teot alkoivat olla vallalla kaikkien ihmisten poikien keskuudessa.

56 Ja Jumala kirosi maan ankaralla kirouksella ja vihastui jumalattomiin, kaikkiin ihmisten poikiin, jotka hän oli tehnyt,

57 sillä he eivät kuulleet hänen ääntänsä eivätkä uskoneet hänen aainosyntyiseen Poikaansa, nimittäin häneen, jonka hän oli julistanut tulevan ajan keskipäivänä ja joka oli valmiina jo ennen maailman perustamista.

58 Ja näin aevankeliumia alettiin saarnata alusta asti, ja sitä julistivat pyhät benkelit, jotka oli lähetetty maailmaan Jumalan luota, ja hänen oma äänensä, ja sitä julistettiin Pyhän Hengen clahjan kautta.

59 Ja niin kaikki asiat vahvistettiin Aadamille pyhällä toimituksella, ja evankeliumia saarnattiin, ja maailmaan lähetettiin julistus, että se olisi maailmassa sen loppuun asti. Ja näin tapahtui. Aamen.