Մովսես 2
նախորդ հաջորդ

Գլուխ 2

(1830թ. հունիս – հոկտեմբեր)

Աստված ստեղծում է երկինքներն ու երկիրը – Ստեղծվում են կյանքի բոլոր տեսակները – Աստված արարում է մարդուն և նրան իշխանություն է տալիս բոլոր մյուսների վրա:

1 Եվ եղավ այնպես, որ Տերը խոսեց Մովսեսի հետ՝ ասելով. Ահա, ես ահայտնում եմ քեզ այս բերկնքի ու այս գերկրի վերաբերյալ. գրիր խոսքերը, որոնք ես ասում եմ: Ես եմ Սկիզբը և Վերջը՝ դԱմենազոր Աստվածը. իմ եՄիածնով եմ ես զստեղծել այս բաները. այո, սկզբում ես ստեղծեցի երկինքը, և երկիրը, որի վրա դու կանգնած ես:

2 Եվ աերկիրն անձև էր ու անբովանդակ. և ես այնպես արեցի, որ խավար իջավ անդունդի երեսին. և իմ Հոգին շրջում էր ջրերի վրա. քանզի ես եմ Աստված:

3 Եվ ես՝ Աստվածս, ասացի. Թող լինի ալույս. և լույս եղավ:

4 Եվ ես՝ Աստվածս, տեսա լույսը. և որ լույսը աբարի էր: Եվ ես՝ Աստվածս, լույսը բաժանեցի խավարից:

5 Եվ ես՝ Աստվածս, լույսը կոչեցի Ցերեկ, իսկ խավարը ես կոչեցի Գիշեր. և սա ես արեցի իմ զորության ախոսքով, և կատարվեց այնպես, ինչպես ես բասացի. և իրիկունը և առավոտը եղան առաջին գօրը:

6 Եվ բացի այդ, ես՝ Աստվածս, ասացի. Թող ահաստատություն լինի ջրերի մեջտեղը, և եղավ այնպես, ինչպես ես ասացի. և ես ասացի. Թող այն բաժանի ջրերը ջրերից. և դա կատարվեց.

7 Եվ ես՝ Աստվածս, արարեցի հաստատությունը և բաժանեցի աջրերը, այո, հաստատության տակի մեծ ջրերը՝ հաստատության վրայի ջրերից, և դա եղավ, ճիշտ ինչպես ես ասացի:

8 Եվ ես՝ Աստվածս, հաստատությունը կոչեցի աԵրկինք. և իրիկունը և առավոտը եղան երկրորդ օրը:

9 Եվ ես՝ Աստվածս, ասացի. Թող երկնքի տակի ջրերը ժողովվեն ամեկտեղ, և այդպես եղավ. և ես՝ Աստվածս, ասացի. Թող ցամաք լինի. և այդպես եղավ:

10 Եվ ես՝ Աստվածս, ցամաքը կոչեցի աԵրկիր. իսկ ջրերի ժողովքը ես կոչեցի Ծով. Եվ ես՝ Աստվածս, տեսա, որ բոլոր բաները, որոնք ես ստեղծել էի, բարի էին:

11 Եվ ես՝ Աստվածս, ասացի. Թող երկիրը ականաչ խոտ առաջ բերի, սերմ տվող խոտեր, իր տեսակի պես պտուղ տվող պտղատու ծառեր, և պտուղ տվող ծառեր, որոնց սերմն իր մեջ կլինի՝ երկրի վրա, և եղավ ճիշտ այնպես, ինչպես ես ասացի.

12 Եվ երկիրն առաջ բերեց կանաչ խոտ, իր տեսակի պես սերմ տվող ամեն բույս և պտուղ տվող ծառեր, որոնց սերմն իր մեջ կլինի, իր տեսակի պես. և ես՝ Աստվածս, տեսա, որ բոլոր այս բաները, որոնք ես արարել էի, բարի էին.

13 Եվ իրիկունը և առավոտը եղան երրորդ օրը:

14 Եվ ես՝ Աստվածս, ասացի. Թող լուսատուներ լինեն երկնքի հաստատության մեջ, որ ցերեկը գիշերից բաժանեն, և թող դրանք լինեն նշանների ու եղանակների համար և օրերի ու տարիների համար.

15 Եվ թող դրանք լինեն լույսի համար երկնքի հաստատության մեջ, որ լույս տան երկրի վրա. և եղավ այդպես:

16 Եվ ես՝ Աստվածս, երկու մեծ լուսատուներ արարեցի. մեծ ալուսատուն՝ ցերեկը կառավարելու համար, իսկ փոքր լուսատուն՝ գիշերը կառավարելու համար, և մեծ լուսատուն արևն էր, իսկ փոքր լուսատուն՝ լուսինը. և աստղերը նույնպես արարվեցին ճիշտ իմ խոսքի համաձայն:

17 Եվ ես՝ Աստվածս, նրանց դրեցի երկնքի հաստատության մեջ, որ լույս տան երկրի վրա,

18 Եվ արևը՝ ցերեկը կառավարելու համար, իսկ լուսինը՝ գիշերը կառավարելու համար, և լույսը խավարից բաժանելու համար. և ես՝ Աստվածս, տեսա, որ բոլոր բաները, որոնք ես արարել էի, բարի էին.

19 Եվ իրիկունը և առավոտը եղան չորրորդ օրը:

20 Եվ ես՝ Աստվածս, ասացի. Թող ջրերն առատորեն առաջ բերեն զեռուններ, որոնք կյանք ունեն, և թռչուններ, որոնք կկարողանան թռչել երկրի վրա՝ երկնքի բաց հաստատության մեջ:

21 Եվ ես՝ Աստվածս, ստեղծեցի մեծ ակետերին և ամեն կենդանի արարած, որը շարժվում է, որոնք ջրերն առաջ բերեցին առատորեն, իրենց տեսակի պես, և ամեն թևավոր թռչուն իր տեսակի պես. և ես՝ Աստվածս, տեսա, որ բոլոր բաները, որոնք ես ստեղծել էի, բարի էին:

22 Եվ ես՝ Աստվածս, օրհնեցի նրանց՝ ասելով. Պտղաբեր եղեք և աբազմացեք և լցրեք ծովի ջրերը. և թող թռչունները բազմանան երկրի վրա.

23 Եվ իրիկունը և առավոտը եղան հինգերորդ օրը:

24 Եվ ես՝ Աստվածս, ասացի. Թող երկիրը կենդանի արարածներ առաջ բերի իր տեսակի պես՝ անասուններ և սողուններ և երկրի գազաններ իրենց տեսակի պես, և եղավ այդպես.

25 Եվ ես՝ Աստվածս, ստեղծեցի երկրի գազաններին իրենց տեսակի պես, և անասուններին, իրենց տեսակի պես, և ամեն ինչ, ինչը սողում է երկրի վրա, իր տեսակի պես. և ես՝ Աստվածս, տեսա, որ այս բոլոր բաները բարի էին:

26 Եվ ես՝ Աստվածս, ասացի իմ աՄիածնին, որն ինձ հետ էր ի սկզբանե. Եկ մարդ բարարենք մեր գպատկերով՝ մեր նմանությամբ. և այդպես եղավ: Եվ ես՝ Աստվածս, ասացի. Թող նրանք դիշխեն ծովի ձկների և օդի թռչունների և անասունների և ողջ երկրի վրա, և երկրի վրա սողացող ամեն սողունի վրա:

27 Եվ ես՝ աԱստվածս, ստեղծեցի մարդուն իմ պատկերով, իմ Միածնի պատկերով ստեղծեցի նրան. արու և էգ ստեղծեցի նրանց:

28 Եվ ես՝ Աստվածս, օրհնեցի նրանց և ասացի նրանց. Պտղաբեր եղեք և աբազմացեք, լցրեք երկիրը և տիրեք նրան և իշխեք ծովի ձկների, օդի թռչունների և երկրի վրա շարժվող ամեն կենդանու վրա:

29 Եվ ես՝ Աստվածս, ասացի մարդուն. Ահա, ես տվել եմ քեզ ամեն սերմ տվող խոտ, որ ողջ երկրի երեսի վրա է, և ամեն ծառ, որի մեջ կա սերմ տվող ծառի պտուղ. քեզ համար այն ակերակուր լինի:

30 Եվ երկրի ամեն գազանի համար, և երկնքի ամեն թռչունի համար, և երկրի վրայի ամեն մի սողունի համար, որին ես կյանք եմ տվել, ամեն մաքուր խոտ կտրվի, որպես կերակուր. և եղավ այնպես, ինչպես ես ասացի:

31 Եվ ես՝ Աստվածս, տեսա ամեն ինչ, որ արարել էի, և ահա, բոլոր բաները, որոնք ես արարել էի, շատ աբարի էին. և իրիկունը և առավոտը եղան բվեցերորդ օրը: