Sveta pisma
  Članci vjere 1
  Fusnote
  Tema

  Članci vjere
  Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana

  Poglavlje 1

  1 aVjerujemo u bBoga, Vječnoga Oca, i u njegova cSina, Isusa Krista, i u dDuha Svetoga.

  2 Vjerujemo da će ljudi biti kažnjeni za svoje avlastite grijehe, a ne za bAdamov prijestup.

  3 Vjerujemo da kroz Kristovo aPomirenje sav ljudski rod može biti bspašen cposlušnošću dzakonima i uredbama eevanđelja.

  4 Vjerujemo da su ovo prva načela i auredbe evanđelja: prvo, bvjera u Gospodina Isusa Krista; drugo, cpokajanje; treće, dkrštenje uranjanjem za eotpust grijeha; četvrto, polaganje fruku za gdar Duha Svetoga.

  5 Vjerujemo da čovjek mora biti apozvan od Boga, bproroštvom, i polaganjem cruku od onih koji imaju dovlast, kako bi epropovijedao evanđelje i posluživao u furedbama njegovim.

  6 Vjerujemo u isto auređenje kakvo postojaše u prvobitnoj Crkvi, to jest, bapostole, cproroke, dpastire, učitelje, eevanđeliste, i tako dalje.

  7 Vjerujemo u adar bjezika, cproroštva, dobjave, eviđenja, fiscjeljivanja, gtumačenja jezika, i tako dalje.

  8 Vjerujemo da je aBiblija briječ Božja u onoj mjeri u kojoj je cispravno prevedena; također vjerujemo da je dMormonova knjiga riječ Božja.

  9 Vjerujemo svemu što je Bog aobjavio, svemu što on sada objavljuje, i vjerujemo da će on još bobjaviti mnogo toga velikoga i važnoga što se odnosi na Kraljevstvo Božje.

  10 Vjerujemo u doslovno asabiranje Izraela i u obnovu bDeset Plemena; da će cSion (Novi Jeruzalem) biti izgrađen na američkom kontinentu; da će Krist dosobno vladati na zemlji; i da će zemlja biti eobnovljena i primiti svoju frajsku gslavu.

  11 Polažemo pravo na apovlasticu štovanja Svemogućeg Boga prema buputama svoje vlastite csavjesti, i dopuštamo svim ljudima istu povlasticu, neka dštuju kako, gdje ili što žele.

  12 Vjerujemo da trebamo biti podložni kraljevima, predsjednicima, vladarima i sucima, da se trebamo pokoravati azakonu, poštivati ga i podržavati.

  13 Vjerujemo da trebamo biti apošteni, odani, bčisti, dobrohotni, kreposni, te cdobro činiti svim ljudima; doista, možemo reći da slijedimo dnaputak Pavlov — Vjerujemo svemu, enadamo se svemu, podnijeli smo mnogo toga, i nadamo se da ćemo moći fpodnijeti sve. Ako postoji bilo što gkreposno, lijepo, ili na dobru glasu ili hvalevrijedno, mi to tražimo.

  Joseph Smith.