BDJS, Sáng Thế Ký 19
  Footnotes
  Theme

  BDJS, Sáng Thế Ký 19:9–15. So Sánh Sáng Thế Ký 19:8–10

  Lót chống lại sự tà ác của Sô Đôm, và các thiên sứ bảo vệ ông.

  9 Và họ nói với ông: Hãy lui ra! Và họ tức giận ông.

  10 Và họ nói với nhau: Người này đến đây tạm trú ở giữa chúng ta,bây giờ hắn lại muốn tự mình làm người đoán xét; bây giờ chúng ta sẽ đối xử với hắn tệ hơn hai người kia.

  11 Vậy nên họ nói với người đàn ông này: Chúng ta sẽ có hai người kia và cả các con gái của ngươi nữa; và chúng ta sẽ xử sự với họ tùy theo ý thích của chúng ta.

  12 Này đây là theo sự tà ác của Sô Đôm.

  13 Và Lót nói: Kìa này, tôi có hai con gái chưa biết đàn ông; tôi cầu xin các anh em, tôi van xin các anh em cho phép tôi đừng có mang chúng ra cho các anh em; và các anh em sẽ không làm gì với chúng nó theo ý thích trong mắt của các anh em;

  14 Vì Thượng Đế sẽ không xưng công bình kẻ tôi tớ của Ngài trong việc này; vậy nên, tôi van xin các anh em của tôi, chỉ một lần này thôi, xin đừng làm chi hại người này, hầu cho họ có được sự bình an trong nhà tôi; vì cớ đó, nên họ đến núp bóng mái nhà tôi.

  15 Và họ tức giận Lót và tràn đến để phá cửa, nhưng hai thiên sứ của Thượng Đế, là những thánh nhân, giơ tay ra và kéo Lót vào nhà với hai Đấng ấy, và đóng cửa lại.