PJS, Zanafilla 19
  Footnotes
  Theme

  PJS, Zanafilla 19:9–15 (krahaso Zanafilla 19:5–10)

  (Loti i bëri ballë ligësisë së Sodomës.)

  9 Dhe ata i thanë: Shko tutje! Dhe ata ishin të inatosur me të.

  10 Dhe thanë mes tyre: Ky njeri erdhi të banojë mes nesh dhe tani dëshiron të bëhet gjykatës; tani do të sillemi më keq me të se me ta.

  11 Prandaj ata i thanë njeriut: Ne do t’i kemi njerëzit, dhe bijat e tua gjithashtu; dhe do të bëjmë me ta si të na duket mirë.

  12 Tani kjo ishte sipas ligësisë së Sodomës.

  13 Dhe Loti tha: Dëgjoni tani, unë kam dy bija që nuk kanë njohur burrë; më lejoni, ju lutem, t’ju kërkoj vëllezërve të mi, që të mos t’i nxjerr ato tek ju; dhe ju nuk do t’u bëni atyre siç ju duket e mirë në sytë tuaj;

  14 Pasi Perëndia nuk do ta shfajësojë shërbëtorin e tij në këtë gjë; prandaj, më lini t’ju kërkoj vëllezërve të mi, vetëm këtë herë, që të mos ju bëni gjë këtyre njerëzve, që ata të mund të kenë paqe në shtëpinë time; pasi prandaj erdhën ata nën hijen e çatisë sime.

  15 Dhe ata ishin të inatosur me Lotin dhe u afruan që të thyenin derën, por engjëjt e Perëndisë, që ishin njerëz të shenjtë, zgjatën dorën e tyre dhe e tërhoqën Lotin brenda në shtëpi bashkë me ta dhe mbyllën derën.