Ketidakpercayaan
    Footnotes

    Ketidakpercayaan

    Kurangnya iman kepada Allah dan Injil-Nya.