Frelse
    Footnotes
    Theme

    Frelse

    Å bli frelst, både fra fysisk og åndelig død. Alle mennesker vil ved Guds nåde — på grunn av Jesu Kristi død og oppstandelse — bli frelst fra fysisk død. Men alle mennesker kan også bli frelst fra åndelig død — ved Guds nåde og ved å tro på Jesus Kristus. En slik tro kommer til uttrykk gjennom et liv i lydighet mot evangeliets lover og ordinanser, og ved å tjene Kristus.

    Frelse for barn